SUSRET MISIONARA

U centru za duhovne vježbe i seminare (Betanienhaus) u St. Niklausenu/OW od 14 - 15. studenog 2022. održana je duhovna obnova i radni sastanak misionara Švicarske s fra Jozom Grbešom, provincijalom i fra Mirom Šegom, vikarom Hercegovačke franjevačke provincije. Misionari su razgovarali o ulozi svećenika i redovnika u današnjem svijetu, te kako odgovoriti na potrebe današnjih vjernika. Na tu su nukanu molili i slavili svete mise. Uz duhovni program promišljali su i o aktualnoj nazočnosti fratara u Švicarskoj. Izražena je spremnost tražiti mogućnosti kako bi fratri ove provincije i dalje kao misionari bili prisutni među hrvatskim narodom.