Ministranti


U Misiji kod svetih misa redovito poslužuju ministranti – dječaci i djevojčice od 3. – 9. razreda. Oni redovito sudjeluju na Crominu –

susretu ministranata hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj. Misija povremeno za ministrante organizira i druge sadržaje.

Raspored ministriranja u Luzernu:

1. Grupa

Filip Ćorić
Martina Jurelinac
Stjepan Martinović
Noah Cikoja
David Nevistić
Lucia Bauer
Ivan Ivančić
Josip Ivanković
Mihaela Jurić
Daniel Jurić
Marija Drmić
Ivanka Cikoja
Lorena Ivanković
Silvio Nevistić
Laura Nevistić
Sara Đondraš

2. Grupa

Sven Jurčević
Niko Jurčević
Josip Suvalj
Tin Mihaljević
Matej Martinović
Luka Martinović
Isabel Nevistić
Katarina Stojak
Tanea Dujak
Magdalena Golub
Leonarda Nevistić
Lorena Nevistić
Marija Bojčić
Sven Bilobrk
Niko Bilobrk
Boris Bilobrk
Elena Bilobrk

3. Grupa

Josip Soldo
Chiara Gudelj
Lana Nikić
Lea Kovač
Antea Radoš
Josip Kafadar
Gabrijela Udovičić
Daria Udovičić
Sara Cikoja
Robert Buljan
Dario Barić
Ivan Radoš
Mateo Kovač
Sara Ramljak
Luka Vučer

Ministranti u Sarnenu:

Ivona Mikolić
Lara Davidović
Veronika Davidović
Josipa Pejić
Martin Pejić
David Piliškić
Mario Mutapčić
Kristina Bekavac

Napomene:

  1. Ako netko ne može doći na svoj dan, neka nađe zamjenu.
  2. Ministrant/ica treba  uvijek na vrijeme doći u sakristiju, kako bi se u miru   i na  vrijeme mogao/la pripremiti za svetu misu.
  3. Ako vidite da nema dovoljno ministranata, dođite i poslužujte iako tog dana niste na rasporedu.
  4. Za veće blagdane dođite ministrirati svi koji možete.
     

Za raspored ministriranja po grupama kliknite ovdje