25. Molitvena večer - Velika subota, 11. travnja 2020. u 19.30 sati


Preporučam u svečanom odijelu sudjelovati na misi uskrsnog bdijenja. Izravan prijenos svete mise iz misijske kapelice u Luzernu putem facebooka u 19.30 sati. Molitvom i razmatranjem sudjelujete u prijenosu i tijekom obreda  ne pišete nikakve komentare. To učinite nakon molitvenog programa. www.facebook.com/HKMLuzern/

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
 

P.   Bog Otac, izvor života i darivatelj istinskoga mira, daje nam da u zajedništvu obitelji, po snazi Duha Svetoga, u Kristu koji je postao našim bratom, možemo biti u ljubavi združeni sa svima koji trpe i koji su pogođeni kušnjama bolesti.

S.   Blagoslovljen Bog u vijeke.

P.    Priznajmo sada pred Bogom svoje grijehe i iskreno se pokajmo. Molimo Gospodina da nam bude milostiv.

Ostane se nekoliko trenutaka u tišini.

P.    Gospodine, koji suosjećaš s nama i u ovim sadašnjim trpljenjima, smiluj se.

S.    Gospodine, smiluj se.

P.    Kriste, koji nam budiš nadu u trenutcima kušnji i neizvjesnosti, smiluj se.

S.    Kriste, smiluj se.

P.    Gospodine, koji u konačnici ostvaruješ pobjedu nad zlom i smrću, smiluj se.

S.    Gospodine, smiluj se.

P.    Pomolimo se : Bože, ti ovu presvetu noć obasjavaš slavom Gospodnjeg uskrsnuća. Oživi u nama duh posinstva, što smo ga u krštenju primili: obnovi nas u tijelu i duhu, da ti služimo iskrena srca. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje              

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Reče Gospodin Mojsiju: »Zašto vičeš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ­ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda ­proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospodin kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.« Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći. ­Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, sinovi Izraelovi siđoše usred mora na osušeno dno, a vode im stajahu kao bedem zdesna i slije­va. Egipćani: svi faraonovi konji, kola i konja­nici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči kotače njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca!« – poviču Egipćani, »jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!« ­Tada će Go­spodin Mojsiju: »Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani bježeći jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku ­faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. Izraelci pak ­hodahu posred mora po ­suhu, a vode im kao bedem zdesna i ­slijeva. ­Tako Go­spodin u onaj dan izbavi Izraela iz ­šaka egipatskih i vidje Izrael ­Egipćane pomorene na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Go­spodina i povjerova Gospo­dinu i njegovu sluzi Mojsiju. Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam  

Aleluja! Aleluja! Aleluja!  - Svi ponavljaju

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Drugo čitanje        

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo ­grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt ­njime više ne go­spoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje   

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.« One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učeni­cima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus  reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

Riječ Gospodnja.

 

Homilija

Sveto pismo svjedoči da su žene koje su u rano ujutro pošle pomazati tijelo Isusovo među sobom razgovarale: tko  će nam odvaliti kamen s grobnih vrata. Isto pitanje trebali bismo i mi ovih dana postaviti sebi: Tko  će nam skloniti kamen koji je u među vremenu postao tako velik da od njega uopće ne vidimo Uskrsloga.

Kakav je to kamen? Kamen koji našem pogledu danas zaklanja Krista sačinjen je najčešće od našeg vjerskog komfora, od lagodnosti koju tražimo. Nije nam se dalo svake nedjelje na svetu misu i jednostavno smo se opravdavali da to ne čine ni drugi. A sad bismo vjerojatno rado otišli. To je taj kamen. Dogodi nam se psovka, vrijeđanje, kleveta, ogovaranje i tomu ne pridajemu posebnu važnost, jer to čine i drugi. To je taj kamen od kojeg ne vidimo Isusa. Lakše je živjeti u udobnosti svojih navika i običaja, nego li slijediti radikalnost Isusova nauka. Evo, to je taj kamen.

Prema jednoj legendi u Rimu se nalazio veliki poganski hram nazvan hram mira. Kad je taj hram bio završen Rimljani su poslali poslanike u poznato proročko mjesto Delfe da pitaju proročište kakva je budućnost hrama. Proročište je odgovorilo: “Hram će živjeti sve dok jedan Bog ne umre na križu.” Budući da nisu mogli povjerovati da jedan Bog može umrijeti na križu, mislili su da će njihov hram živjeti vječno. No, kad je Krist u Jeruzalemu umirao na križu poganski hram mira u Rimu se - po legendi - od strašnog potresa srušio i pretvorio u gomilu kamenja.

Povijesno ovu legendu ne možemo potvrditi, ali je važna njena poruka. Isus je rekao: «Nisam došao donijeti mir, nego mač i razdijeljenje.» Čovjeku koji se uspavao u svom lažnom miru Uskrsli ne donosi mir nego nemir. Ne želi ga naime ostaviti sama i ne dopušta da propane. Kao što on nije ostao u grobu, tako ne dopušta da itko od nas ostane začahuren u grob svoje oholosti, sebičnosti, svoje grješnosti.

Tko će nam dakle odvaliti ovaj kamen? Tko će nas promjeniti? Ja sam tako navikao i ne mogu se mjenjati! Ja bez izlazaka, restorana, shopinga, nogometa, prijatelja, druženja ne mogu! Ovakvim i sličnim riječima mi želimo potvrditi svoj životni stav, svoju naviku, najčešće svoju lagodnost i sebičnost. Ugodnost i udobnost nas teško mogu promijeniti. “Biti u pekmezu, a ne osladiti se, nije baš vjerojatno” – kaže stara mudrost. I onda dođe mali sićušni virus i mnogo nam to reducira ili zabrani. Sad vidimo da bez puno toga možemo, sad više ne kažemo da ne možemo, nego pitamo: ”A koliko će ovo trajati?”  Ne znam što je za nas bolje – da traje duže ili kraće. Za ekonomiju je vjerojatno bolje kraće, a možda je za nas osobno, za našu vjeru, za našu bratsku ljubav, za našu obitelj bolje da potraje duže.

Kako će dalje biti ne znamo, ali i iz ovih velikih dana Isusove muke i uskrsnuća, kao i iz ove pandemijske nevolje shvatimo da je neminovnosti svakoga čovjeka - biti raspet, pokopan i uskrišen. To konkretno znači: pokopati svoje psovke, vrijeđanja, svađe, klevete, grijehe i uskrsnuti na novi život - započeti od ovog Uskrsa živjeti drukčije - ljudskije, kršćanskije i božanskije. Virus je izvana uzdrmao čitavi svijet. Neka Uskrsli to učini iznutra. Neka prodrma našu vjersku mlakost, komotnost i površnost.

Molimo večeras da Uskrsli Krist u nama uništi sve što je Njega i Njegova Uskrsa nedostojno, a uskrsne ono što je dobro, istinito, plemenito i pošteno. Neka uskrsne u nama sve ono što je Božje. Amen.

P.    U zajedništvu obiteljske  Crkve ispovjedimo sada svoju vjeru.

Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

 

Molitveni zazivi

Braćo i sestre, uskrsnućem svoga Sina Bog je obasjao svijet svjetlom vječnoga života. Molitvom zazovimo nebeskoga Oca da i nas ispuni uskrsnom radošću i rasvijetli tamu koja je u našim srcima. 

1. Oče nebeski, ti si nad Isusovim praznim grobom rasvijetlio vjeru prestrašenih učenika:
oslobodi svoju Crkvu od straha pred budućnošću i okrijepi ju Kristovim Duhom da svakomu čovjeku svjedoči nadu u život vječni, molimo te.

2. Oče nebeski, ti si po uskrsnuću svoga Sina obnovio božansko dostojanstvo ljudskoga roda:
daj svim vjernima da uvijek žive snagu novosti koja pobjeđuje tamu grijeha i smrti, te budu graditelji novoga svijeta, molimo te.

3. Oče nebeski, ti si vjeru Crkve sazdao na svjedočanstvu svetih apostola: okrijepi nam vjeru da svojim životom i sami budemo svjedoci tvoje ljubavi koja obnavlja svijet, molimo te. 

4. Oče nebeski, snagom života, okrijepi sve bolesne, a svima koji se brinu za njihovo ozdravljenje udijeli snage i strpljivosti za radosno služenje, molimo te.

5. Oče nebeski, snagom Kristova uskrsnuća privedi u vječno blaženstvo braću i sestre
od kojih se po smrti rastadosmo, molimo te. 

P.    Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom koju nas je naučio Krist Gospodin.

S.    Oče naš…

P.    Usliši, nebeski Oče, naše molitve. Obnovi nam pouzdanje u tebe i okrijepi nadu da ćemo jednom biti dionici uskrsnuća tvoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 

Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Pomolimo se: Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Blagoslov jela

Braćo i sestre! Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem  otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Počelo je sveto proljeće. Zato nam odsada valja živjeti novim životom. Odsada nas svaki obrok podsjeća i poziva na gozbu tijela i krvi Kristove, na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Pošto smo po svetim sakramentima Krštenja, Pomirenja i Euharistije s Kristom uskrsnuli na novi život, nek nam ovaj blagoslov jela bude znak te novine, da u blagovanju ove blagoslovljene hrane, u zajedništvu i ljubavi našeg obiteljskog stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi.

 

  1. Bože, ti si nas po smrti i uskrsnuću Kristovu otkupio i okupio u svoju Crkvu: daj da živimo kao jedna obitelj u ljubavi i slozi, molimo te.
     
  2. Ti nas po slavljenju Uskrsa svake godine obnavljaš u milosti posinjenja:  daj da cijele godine živimo kao novi ljudi, molimo te.
     
  3. Ti nas obilno darivaš hranom za dušu i tijelo: ne uskrati nam nikada te hrane, molimo te.
     
  4. Ti si po svome Sinu čudesno hranio gladne:  daj da i mi rado dijelimo svoj kruh s potrebnima, molimo te.

Pomolimo se: Bože, ti si po smrti i uskrsnuću svoga Sina  Isusa Krista obnovio ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi + ovu hranu ( i piće)  da nam bude znak uskrsne obnove. Nek svi koji je  blaguju ustraju u tvojoj milosti i uvijek žive kao novi ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Svetom vodom blagoslovite uskrsno jelo i prostor u kojem živite.

 

Blagoslov

P.    Bog Otac, u čijoj je ruci život svih ljudi, bio nam milostiv i otkrio nam svoju dobrotu i blizinu.
S.    Amen.
P.    Krist, jedinorođeni Božji sin, koji je svojom smrću usmrtio našu smrt i svojim nam uskrsnućem otvorio vrata vječnosti, rasvijetlio nas svjetlom pouzdane i postojane vjere.
S.    Amen.
P.    Bog Duh Sveti, koji sve oživljava i obnavlja vêzom ljubavi, utješio nas u našim nevoljama i okrijepio nas svojim mirom.
S.    Amen.
P.    Blagoslov Boga svemogućega neka siđe na nas i ostane vazda nad nama.
S.    Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!


Šaljite nam fotogafije vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm