9. dan - 03. listopada 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Himan

Jedva zemlji predaše dragocjeno tijelo,
vijencem bi mu svetačkim ovjenčano čelo.
O, da tvojim stopama uzmognemo poći,
put pak zemni svršivši k tebi sretno doći.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima
da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.


Molitva za krepost prostodušnosti

O Sveti oče Franjo, gorući ljubitelju božanskoga Djetešca iz Betlehema od kojega si tako dobro naučio krepost djetinje prostodušnosti da si se poput malena djeteta uvijek i u svemu povjeravao vodstvu Duha Svetoga te sebe i sve svoje sljedbenike djetinjom odanošću stavio u ruke božanske providnosti: usadi molim te i u moje srce taj nježni rajski cvijetnjak da ja kao i ti s golubinjom bezazlenošću vazda stupam stazom kreposti, da prezirem i čuvam se svake dvoličnosti i mudrosti ovoga svijeta da me tako još na ovom svijetu blagosloviš i priznaš za svoje dijete, a na drugom da mi svojim moćnim zagovorom izmoliš krunu djetinje prostodušnosti. Amen.

Oče naš...  Zdravo Marijo... Slava Ocu...

Antifona: O presveta dušo kojoj na samrti dolaze ususret nebeski građani, anđeoski se zbor veseli, a preslavno Trojstvo poziva govoreći: „Ostani s nama uvijeke“.

Moli za nas, Sveti naš Oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, ulij u naša srca težnju za čistom poniznošću i poniznom čistoćom da nasljeđujući našeg Svetoga oca Franju tebi čistim srcem i tijelom služimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Litanije Svetog oca Franje

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Sveta Marijo, zagovornice Franjevačkog reda,
Sveti Franjo Serafski,
Sveti Franjo, mudri Oče,
Sveti Franjo, utemeljitelju i vođo triju redova,
Sveti Franjo patrijarho ubogih,
Sveti Franjo, preziratelju svijeta,
Sveti Franjo, uzore pokore,
Sveti Franjo, nadvladatelju opačina,
Sveti Franjo, ljubitelju siromaštva,
Sveti Franjo, sjajno ogledalo čistoće,
Sveti Franjo, učitelju pokornosti,
Sveti Franjo, uzore poniznosti,
Sveti Franjo, primjere krotkosti,
Sveti Franjo, uzore ljubavi prema bližnjemu,
Sveti Franjo, anđele mira,
Sveti Franjo, revni sljedbeniče Isusa Krista,
Sveti Franjo, milostima bogati Oče,
Sveti Franjo, katolički i posve apostolski mužu,
Sveti Franjo, hrabri borče Kristov,
Sveti Franjo, glasniče velikoga Kralja,
Sveti Franjo, stupe svete Crkve,
Sveti Franjo, branitelju vjere,
Sveti Franjo, potporo slabih,
Sveti Franjo, stazo zalutalih,
Sveti Franjo, vjerovjesniče nevjernika,
Sveti Franjo, pomoćniče bolesnih,
Sveti Franjo, poslužitelju gubavih,
Sveti Franjo, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Franjo, mučeniče željom,
Sveti Franjo, ranama Isusovim urešeni prijatelju Božji,
Sveti Franjo, prava sliko raspetoga Krista,
Sveti Franjo, gorući serafe ljubavi,
Sveti Franjo, naš jaki zagovorniče kod Boga,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Bog ga je proslavio u svome puku
I udijelio mu blagoslov sviju naroda.

Pomolimo se: Bože koji se udostojao na putu nasljedovanja svoga Sina dati nam svetoga oca Franju za vođu i učitelja, dopusti milostivo da mi koji slavimo njegovu uspomenu zaslužimo biti dionicima i njegove slave na nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.


Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče
sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj
svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas,
stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A
mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu
stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi
čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo
otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi
svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili,
niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji
su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili,
da reče: "Dođite, blagoslovljeni Oca mojega,
promite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka
svijeta."

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni
da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da
Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu
ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi
zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto
svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Aleluja.


Blagoslov sv. Franje

  • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva! - Amen.
  • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
  • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega

Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.


Priredio: Fra Branko Radoš, ofm