2. Molitvena večer - Četvrtak, 19. ožujka 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…

 

Zaziv Duha Svetoga

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline, hlade tih.
Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu, blaženu, daj vjekovit svima raj.

  • Pošalji Duha svojega i postat će!
  • I obnovit ćeš lice zemlje.

 

MOLITVE SV. JOSIPU

I. Zdravo, slavni sveti Josipe, čuvaru neusporedivih blaga nebeskih i davidovski oče Onoga, koji hrani i podržava sva stvorenja.
Poslije Presvete Marije ti si svetac najdostojniji naše ljubavi i najzaslužniji našega čašćenja.
Između svih svetih ti si jedini imao čast pratiti, voditi, hraniti i grliti Mesiju, kojega su toliki proroci i kraljevi željeli vidjeti. Sveti Josipe, spasi moju dušu te mi od božanskoga milosrđa izmoli milost koju te ponizno prosim.
Također blagoslovljenim dušama u čistilištu izmoli veliku utjehu u njihovim mukama.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu

II. Moćni sveti Josipe, koji si proglašen općim zaštitnikom Crkve, zazivam te među svim svecima kao najmoćnijega zaštitnika bijednih i siromašnih i tisuću puta blagoslivljam tvoje srce, uvijek spremno priskočiti u svaku potrebu.
Tebi se, dragi sveti Josipe, utječu udovice, siročad, napušteni, ožalošćeni i unesrećeni svih vrsta; ne postoji bol, tjeskoba ili nesreća kojoj ti milosrdno ne bi pritekao u pomoć. Udostoj se, dakle, zbog darova koje je Bog položio u tvoje ruke, izmoliti mi milost koju te prosim.
A vi, duše u čistilištu, molite svetoga Josipa za mene.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu

III. Tolikim tisućama osoba koje su te prije mene molile dao si utjehu i mir, milosti i koristi. Moja žalosna duša ne nalazi počinak u mukama koje je probadaju. Ti, o, dragi sveče, poznaješ sve moje potrebe i prije nego ti ih molitvom izložim. Ti znaš koliko mi je nužna milost koju te molim. Zato ti se obraćam, sveti Josipe, pod teškim teretom koji me pritišće.
Nijedno ljudsko srce ne bi moglo razumjeti moje muke; a kada bi se i našlo smilovanje kod kakve dobre osobe, ne bi mi mogla pomoći. Tebi se stoga utječem i nadam se da me nećeš odbiti jer je sveta Terezija Avilska rekla i napisano ostavila u svojim spisima: “Za koju se god milost moli svetoga Josipa, bit će udijeljena.”
Sveti Josipe, tješitelju žalosnih, smiluj se mojoj boli i dušama u čistilištu, koje se toliko uzdaju u naše molitve.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu

Moćni sveče, po svojoj savršenoj poslušnosti Bogu, smiluj nam se
Po svojemu svetom životu prepunu zasluga, usliši nas
Po svojemu predragom imenu, pomozi nam
Po svojemu preblagom srcu, priteci nam u pomoć
Po svojim svetim suzama, utješi nas
Po svojim bolima, smiluj nam se
Po svojim radostima, utješi nas
Od svakoga zla duše i tijela, oslobodi nas
Od svake opasnosti i nesreće, čuvaj nas  

Priteci mi u pomoć svojom svetom zaštitom te u svojemu milosrđu i moći, izmoli mi sve ono što mi je nužno, a nadasve milost koju te osobito molim.
Dragim dušama u čistilištu izmoli brzo oslobođenje od njihovih muka.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu

V. Slavni sveti Josipe, bezbrojne su milosti i koristi koje ti isprosiš za ožalošćene siromahe. Bolesnici svih vrsta, potlačeni, oklevetani, izdani, lišeni svake ljudske utjehe, gladni, bijednici potrebni pomoći mole tvoju kraljevsku zaštitu, sigurni da će biti uslišani u svojim molitvama.
Ne dopusti, predragi sveti Josipe, da, između tolikih osoba koje si uslišio, budem lišen milosti koju te molim. I prema meni se pokaži moćan i velikodušan, a ja ću, zahvaljujući ti, uskliknuti: “Neka dovijeka živi slavni patrijarh sveti Josip, moj veliki zaštitnik i osobiti osloboditelj duša u čistilištu”.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu

VI. Vječni božanski Oče, po zaslugama Isusa i Marije, udostoj se udijeliti mi milost koju te molim. Pobožno te molim da prihvatiš moju čvrstu odluku da budem i da ustrajem u redu onih koji žive pod zaštitom svetoga Josipa. Blagoslovi dragocjeni Plašt, koji danas posvećujem njemu kao znak moje pobožnosti.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu

 

LITANIJE SV. JOSIPU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluje se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Josipe,
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zaručniće Bogorodice,
Stidljivi čuvaru Djevice,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni Branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe poslušni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćega života,
Čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,
Zaštitniče Hrvatske,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se:Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, njega kojega častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

MISNA ČITANJA – SV. JOSIP

Prvo čitanje:

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođe Natanu ova Gospodnja riječ:
»Idi, reci mome sluzi Davidu:
Ovako govori Gospodin:
'Kad se ispune tvoji dani
i ti počineš kod svojih otaca,
podići ću tvoga potomka nakon tebe,
koji će se roditi od tvog tijela,
i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
Ja ću njemu biti otac,
a on meni sin.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo
trajati dovijeka preda mnom,
tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.'«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Potomstvo će njegovo ostati dovijeka. – svi ponavljaju

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

»On će me zvati: 'Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega!'
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.«

 

Drugo čitanje:

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato — iz vjere da bude po milosti te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas — kao što je pisano: Ocem mnoštva narodâ ja te postavljam — pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA ZA DUHOVNU PRIČEST

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.

 

MOLITVA ZA KORONOM OBOLJELE

Molimo za sve ljude koji su od korona virusa oboljeli,
za sve koji se plaše ove infekcije,
za sve koji se boje slobodno kretati,
za liječnike i medicinsko osoblje koje njeguju bolesnike,
za znastvenike koji tragaju za lijekom i zaštitom,
neka Bog našem svijetu u ovom trenutku krize udijeli blagoslov.
Svemogući vječni Bože, ti si naša snaga i zaštita,
brojne generacije prije nas iskusili su te kao moćnog,
kao pomoćnika u svim nevoljama.
Budi uza sve koji su ovom krizom pogođeni,
i osnaži nas u vjeri da se brineš za svakaoga od nas.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

SVETOM ROKU DA NAS SAČUVA PANDEMIJE

Spasitelju, Isuse Kriste, u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio si svetoga Roka moćnim zaštitnikom protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio obilje blagoslova ljudima u bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovom času kad nam je zdravlje ugroženo neka nas štiti i za nas moli kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se pouzdajemo u tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive ili mrtve, neka po zagovoru Tvojih svetih miljenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Blagoslov

  • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
  • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
  • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas zagovorom sv. Josipa siđe blagoslov Boga svemogućega

Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.


Šaljite nam fotogafije vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: fra Branko Radoš, ofm