68. Molitveni dan - Nedjelja, 24. svibnja 2020. u 11 sati - 3. dan devetnice


Preporučam u svečanom odijelu sudjelovati na svetoj misi. Izravan prijenos svete mise iz misijske kapelice u Luzernu putem facebooka u 11 sati. www.facebook.com/HKMLuzern/
Pozivam da pobožno sudjelujete u prijenosu, te da tijekom mise ne pišete nikakve komentare. To učinite nakon molitvenog programa.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


P.   Bog, Otac milosrđa, izbavlja nas od zla i tješi nas u svakoj našoj nevolji. Po svome Sinu, uskrsnulome od mrtvih, on nas krijepi svojim mirom.

S.   Blagoslovljen Bog u vijeke.

Jedna od najbolnijih stvari u ovoj pandemiji korona virusa zasigurno su brojni umrli. No, možda i bolnije od suhe statistike je način na koji su umirali. Umirali su naime u izolaciji, daleko od obitelji, rodbine i prijatelja. Umirali su sami. A ljudsko iskustvo kaže kad je čovjek u nevolji traži potporu i razumijevanje. Brojni su svijesni da umiru, ali kad je netko bližnji uz krevet, kad ih uzme za ruke, taj trenutak bude lakši. Kad već treba odlaziti s ovoga svijeta onda nema boljeg načina nego umrijeti u krugu bližnjih s molitvom na usnama.

Svi koji su doživjeli ovakve trenutke znaju kako su oni dramatični, ali i istovremeno blagoslovljeni. Upamtili su svaku riječ umirućega. Ako su slučajno u tim riječima bile želje, onda će učiniti sve da one budu ispunjene. Isus se danas u evanđelju oprašta od svojih učenika. No njegove posljednje riječi nisu ni savjeti ni pouke što bismo očekivali. Posljednje što Isus govori je molitva. Obraća se Ocu moleći za svoje učenike.

Zanimljivo je da za vrijeme ove posljednje molitve nije bilo Jude. Cijelo je vrijeme bio s Isusom i učenicima. Bio je osoba od povjerenja, čak je i blagajnu držao, ali nije bio čovjek molitve. Nije bilo njegova zajedništvo s Isusom. Nema li zajedništva i naša će molitva biti prazna i površna. Pa moleći za jedinstvo među nama kajmo se za sve grijehe – za sve ono što nas dijeli i odvaja jednih od drugih.


Ostati nekoliko trenutaka u tišini.


Gospodine, koji si po svojoj muci i smrti ušao u slavu Očevu da nama otvoriš vrata vječnoga života, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, koji trajno živiš u svojoj Crkvi i korake joj usmjeravaš na put vječnosti, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, koji svojim Duhom oživljuješ sve umrlo i naše živote obnavljaš novošću koja ne prolazi, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

P.   Bože, radosti svih koji se u tebe uzdaju, ti si svoga Sina Isusa Krista, raspetoga i umrloga zbog naših grijeha, uskrisio od mrtvih i uzdigao ga u svoju slavu, a u naša srca pohranio nadu da ćemo jednom biti dionici tvoje vječnosti. Prodahni nas, molimo te, svojim Duhom da u nama ne usahne želja za tobom; čuvaj nas postojane u molitvi i nadi te svekoliko naše življenje bude odsjaj tvoje prisutnosti u nama. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu tvome koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


MISNA ČITANJA

Prvo čitanje             

Čitanje Djela apostolskih

Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruza­lema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam  

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. – svi ponavljaju

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: 
»Traži lice njegovo!«


Drugo čitanje        

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

Riječ Gospodnja.


Evanđelje   

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pro­govori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život ­vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi ­mene kod ­sebe onom slavom koju imadoh kod ­tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«

Riječ Gospodnja.


Homilija

Riječi koje nam u svagdašnjem životu najteže padaju vjerojatno su odlazak i rastanak. „Mrzim rastanke“ – kaže jedna uzrečica. Odlazak i rastanak redovito u nama pobude tugu. Stegne nas tada nešto oko srca i učini nervoznima. Iako su po sebi to teški trenuci, oni su istovremeno neobično dragocjeni. To su naime trenuci u kojima nema površnosti i mlakosti. Svaka sekunda tada je od najveće važnosti, svaka riječ pravo blago. Čak i šutnja tada kaže više od tisuću riječi u nekim drugim prigodama.

Kada otac na smrtnoj postelji kaže djeci: „Pazite na majku“, „Čuvajte jedni druge“, „Držite se zajedno“, „Zahvaljujte Bogu za svako dobro“ – to se utisne duboko u srce. Jer to je najvažnije što je on imao reći. To je oporuka, testament… Jednu takvu oporuku slušamo u današnjem evanđelju. Sv. Ivan nam donosi dio Isusove velikosvećeničke molitve izrečene na Veliki četvrtak kad se oprašta od svojih učenika. U toj molitvi predaje ih Bogu i posebno moli da ostanu jedinstveni.

Isus zna da će njegovi učenici biti izloženi mentalitetu svijeta. Zato će ih upozoriti na dvije opasnosti koje im prijete: Prva je opasnost izvana. Iako nisu učinili ništa loše, bit će optuživani, progonjeni i ubijani. I doista svi osim sv. Ivana će za Krista biti mučeni. Druga je opasnost iznutra. To je međusobna netrpeljivost, svađa i nejedinstvo. Isus naglašava upravo ovu drugu opasnost. Od one prve opasnosti mogu čak i profitirati. Redovito naime kad se izvana pojavi opasnost, iznutra dođe do povezivanja i zbližavanja. Sa sjetom se i danas sjetimo kako smo devedesetih godina bili povezni. Ali druga opasnost – naglašava Isus - ona je puno gora, ona ih može potpuno uništiti.

Zanimljivo je promatrati životinji svijet. Ptice selice kada lete uvijek lete u jatu. Smjenjuju se na čelu da bi svaka sačuvala dovoljno snage do odredišta. I mravi i pčele se međusobno pomažu i zajednički brane. Znaju da mogu opstati samo ako su skupa. Evo, kakvi odnosi znaju vladati u životinjskom svijetu, a što je s nama ljudima?Iako smo najinteligentniji od svih bića, jedino izgleda kod nas u potpunosti vrijedi ona latinska uzrečica: „Zavadi, pa vladaj!“

Ovom današnjom svojom molitvom Isus je htio kazati da se mi kršćani smijemo razilaziti u mnogim stvarima, ali bi nam dvije trebale biti zajedničke. To su: vjera i ljubav prema Gospodinu - te poštovanje i žrtva prema čovjeku. Budući da toga sve manje, problema i sukoba je nažalost sve više. Što nam je dakle činiti?

Neki je proizvođač sapuna ušao u raspravom s jednim svećenikom.
-Kršćanstvo - kaže - nije postiglo nikakav uspjeh. Iako se propovijeda već dvije tisuće godine, svijet se nije popravio, još je uvijek toliko pokvarenih i zlih ljudi.
Dok je to govorio približio im se jedan mali prljavi dječak koji se igrao u blatu s drugom djecom.
-Ni, sapun ništa nije postigao – reče svećenik. Iako su ga davno izmislili kao što vidiš na svijetu je još uvijek toliko prljavih ljudi.
-Ali sapun koristi samo kad ga se upotrebljava – pobuni se proizvođač.
-Kršćanstvo isto tako – mirno odvrati svećenik!

Danas gotovo svi govore da je naše društvo bolesno. No, kad se o tome govori najčešće se misli na drugog. Ispada da je društvo bolesno, ali eto svi mi zdravi. Bez dijagnoze, nema ni terapije. Kako zato ozdraviti kad se ne priznajemo bolesnima. Kako se oprati ako nećemo uzeti sapun ili šampon. Kako se zvati kršćanima ako kršćanstvo u životu nećemo pokazivati. Kako biti Kristovi, ako međusobno ne pričamo, jer On očekuje da svi budemo jedno.

Svi toliko vremena potrošimo govoreći o svađi i neslozi. Djeca se vole igrati rata, mladi gledati ratne filmove, a tako malo vremena trošimo govoreći o slozi, opraštanju, miru... Nalazimo se u devetnici Duha Svetog, koji je duh mira, sloge, ljubavi, jedinstva... Pa molimo da nas Duh Sveti učini svojim poslanicima da svakim danom govorimo, gledamo i činimo, sve pozitivnije, kršćanskije i ljudskije. Amen.


P.   U zajedništvu obiteljske  Crkve ispovjedimo sada svoju vjeru.

Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


Molitveni zazivi

Braćo i sestre, otvorena srca iznesimo pred nebeskoga Oca svoje molitve da snagom Duha Svetoga obnovi u nama dar vjere i spremnost za radosno udioništvo u životu Crkve.

1. Da Crkva, zajednica vjernika, bude uvijek poslušna mudrosti Duha Svetoga te trajno raste u istini vjere i u ljubavi prema svakomu čovjeku, molimo Gospodina!

2. Da svi koji u Crkvi nose službu naviještanja evanđelja budu svojim životom vjerni svjedoci onoga što propovijedaju, molimo Gospodina!

3. Da svi mi budemo uvijek otvoreni djelovanju Božjega Duha te, povjeravajući Bogu svoje živote, spremno sudjelujemo u širenju Radosne vijesti i u izgradnji Božjega kraljevstva među ljudima, molimo Gospodina!

4. Da u licima ljudi koji trpe u bolesti, osamljenosti, siromaštvu i drugim nedaćama, umijemo prepoznati Božji poziv na radosno dijeljenje ljubavi kojom nas je on sam ljubio, molimo Gospodina!

5. Da svi koji su u vjeri preminuli, ugledaju Božje milosno lice i prime nagradu vječnoga života, molimo Gospodina!


P.   Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom koju nas je naučio Krist Gospodin.

S.   Oče naš…

Bože, darivatelju života i izvore svake obnove, tvojoj dobroti izručujemo svoje prošnje:  milostivo ih usliši i pomozi nam da se po snazi tvoga Duha trajno obnavljamo u novosti života koji si nam darovao uskrsnućem svoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za oslobođenje od korona virusa

Gospodine, oslobodi nas bolesti i straha, ozdravi sve bolesne i korona virusom zaražene, osnaži i utješi njihove obitelji, podaj mudrosti odgovornima na vlasti da donose dobre odluke, daruj snagu i upornost liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima, vojnicima, voloneterima, a preminulima život vječni. Koji žiivš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Zaziv Duha Svetoga

O dođi, Stvorče Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova,
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.

  • Pošalji Duha svojega i postat će!
  • I obnovit ćeš lice zemlje.


Blagoslov

Bog, Otac vječni,obdario nas snagom Duha Svetoga ispunio nam srca svojim mirom.
Amen.
Čuvao nas u svojoj istini da uvijek hodimo putem spasenja.
Amen.
Okrijepio nas svojom ljubavlju da pred svima budemo svjedoci njegove dobrote.
Amen.
I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na nas i ostao vazda s nama.
Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
Bogu hvala.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Koji želite šaljite nam fotografije (selfije) vaše obitelji okupljene nedjeljom oko „obiteljskog oltara“

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm