22. Molitvena večer - Srijeda, 08. travnja 2020.


Molimo za potresom pogođene u Zagrebu, za naš hrvatski narod i da nas sve Bog sačuva od virusne pandemije.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…

 

Molitva svetom križu

O, sveti Križu, na kojem je raspeta Ljubav srca mojega, Premilosrdni moj Gospodin! Uzdižem pogled Tebi i vapijem: Spasi me! Neka čavli što probodoše ruke i noge moga Spasitelja, razapnu sve grijehe i zloće što ih učinih protiv Boga i protiv svoga bližnjeg. Raskajana srca i lica oblivena suzama, razapinjem svoju oholost da uskrsne na poniznost, razapinjem svoju svoju škrtost da uskrsne na sebedarje i dobrohotnost; razapinjem svoju bludnost da uskrsne na čistoću srca, duše i tijela, razapinjem svoju neumjerenost da uskrsne na suzdržanost; razapinjem svoju zavist i srditost da uskrsnu na ljubav, razapinjem svoju lijenost da uskrsne na gorljivost! O, sveti Križu, daj mi po Tebi zaslužiti Vječnost! Amen!

 

MOLITVA KRUNICE SVETOM KRIŽU

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam po znaku Svetog Križa  umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam po znaku Svetog Križa  učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam po znaku Svetog Križa  usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji je svojim Svetim Križem svijet otkupio -  Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji sa svog Svetog Križa izljeva svoju dobrotu na nas - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Čiji Sveti Križ nek nas oslobodi od svih zala, nesreća i odstrani od nas svako zlo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Čiji Sveti Križ nek nam bude štit, snaga, obrana, sva naša nada i pobjeda- Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Čiji Sveti Križ ljubimo, klanjamo se, slavimo i koji nas vodi do istinske sreće - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…

 

Litanije svetom križu Isusovom

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste razapeti, čuj nas!
Kriste razapeti, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

O Križu Sveti, drvo života, spasi nas!
Drvo poznanja dobra,
Uresu čovječanstva,
Ukrasu svog kršćanstva,
Posredniče našeg otkupljenja,
Izvore svakog blagoslova,
Utjeho svih iznemoglih,
Izgonitelju zlih duhova,
Katedralo strpljenja,
Obrano djece Božje,
Ključu Kraljevstva nebeskog,
Pribježište u svim nevoljama i napastima,
Nado grešnika,
Svjetlo pravednih,
Odmore onih koji traže savršenstvo,
Utjeho trpeće Crkve,
Slavo pobjedničke Crkve,
Znaku spasenja naviješten od patrijarha i proroka,
Radosti apostola,
Kruno mučenika,
Veselje ispovjedalaca,
Štite djevica,
Založe vječne sreće,
Sveti Križu, poškropljen Krvlju Kristovom,
Sveti Križu, koji nam beskrajni mir osiguravaš,
Sveti Križu, na kojem je smrt pobijeđena,

Isuse Kriste, Raspeta Ljubavi, smiluj nam se!
Isuse Kriste, koji si trpio sramotu križa,
Isuse Kriste, koji si bio poslušan Ocu do smrti na Križu,
Isuse Kriste, koji si tijelom svojim na Križu za naše grijehe platio,
Isuse Kriste, koji si smrt našu na Križu razapeo,
Isuse Kriste, koji si po svom Križu sotonu porazio,
Isuse Kriste, koji si nas po Križu ka slobodi djece Božje priveo,
Isuse Kriste, koji sa znakom Križa dolaziš suditi žive i mrtve,

Budi nam milostiv, Oprosti nam Isuse!
Budi nam milosrdan, Usliši nas Isuse!

Od svakog i najmanjeg grijeha, oslobodi nas, Isuse!
Od zamki vječnog nam neprijatelja,
Od vječnog prokletstva,
Od smrtnoga straha,
Po Tvome svetom Križu,
Po svojih pet Svetih Rana,
Po Krvi prolivenoj svojoj,
Po smrti svojoj,

Mi, grešnici, Tebe molimo, usliši nas Isuse!
Da uvijek budemo pravi ljubitelji Svetog Križa,
Da u ničemu svoju slavu ne tražimo osim u Svetom Križu Tvome,
Da nas snagom Tvoga Križa od svih nesreća udostojiš izbaviti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Klanjamo Ti se, Kriste i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet!

Pomolimo se: Svemogući Bože, Tvoj Sin poslušan Tvojoj volji umro je na križu da bi svi ljudi mogli zadobiti spasenje, učini da na zemlji upoznamo otajstvo Otkupljenja i njegove plodove doživimo u Nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin Bog dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi

da ga slušani kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će na sud sa mnom? Nek se suoči sa mnom! Tko je protivnik moj u parnici?  Nek mi se približi!
Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi?

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Po velikoj dobroti svojoj, Gospodine, ti me usliši. – svi ponavljaju 

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.

Jer me izjela revnost za Dom tvoj
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
Čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi;
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

U jelo mi žuči umiješaše,
u mojoj me žeđi octom napojiše.
Božje ću ime hvaliti popijevkom,
hvalit ću ga zahvalnicom.

Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.

 

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Jedan od dvanaestorice, zvani Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim i reče: »Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.« A oni mu odmjeriše trideset srebrnika. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?« On reče: »Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.'« I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu. Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.« Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: »Da nisam ja, Gospodine?« On odgovori: »Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije. A Juda, izdajnik, prihvati i reče: »Da nisam ja, učitelju?« Reče mu: »Ti kaza.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva za duhovnu pričest

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.

 

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne. Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetom i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom Duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega

Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“. (Selfije)

Priredio: fra Branko Radoš, ofm