48. Molitvena večer - Ponedjeljak, 04. svibnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


POSVETA BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

Presveta Djevice Marijo, najbolja Isusova učenice, ja želim posvetiti svoj život tvome Bezgrešnom Srcu. S Isusom, želim se prepustiti volji Nebeskog Oca, i hodati u vjeri s tobom moja Majko. Tebi povjeravam svoj nutarnji život. Poklanjam Ti sve darove koje posjedujem nadnaravne i naravne, svoje tijelo i svoju dušu, sve što posjedujem i sve što činim. Moli za me, da me Duh Sveti ispuni svojim mnogim darovima. Moli sa mnom, da po vjeri upoznam Kristovu snagu i s ljubavlju je učinim vidljivom ovome svijetu. Amen.


MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koga si Djevice po Duhu svetome začela – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koga si Djevice u Betlehemu rodila - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koga si Djevice u hramu prikazala - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koga si Djevice u hramu našla - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…


LITANIJE DOBROM PASTIRU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, božanski učitelju koji si postao dobrim pastirom, smiluj nam se!
Isuse, dobri pastiru, koji jedini oblikuješ dobre pastire,
Isuse, dobri pastiru, koji si došao da potražiš i spasiš izgubljene,
Isuse, dobri pastiru, koji poznaješ i ljubiš svaku od svojih ovaca,
Isuse, dobri pastiru, kojeg također poznaju i ljube Tvoje ovce,
Isuse, dobri pastiru, koji stupaš ispred svoga stada da mu pokažeš pravi put,
Isuse, dobri pastiru, koji vodiš svoje stado na nebeske pašnjake,
Isuse, dobri pastiru, koji puštaš ovce da se odmaraju i krijepe na vrelu Tvojih milosti,
Isuse, dobri pastiru, koji umornim ovcama pronalaziš odmor u sjeni svoga križa,
Isuse, dobri pastiru, koji hraniš ovce svojim Tijelom i Krvlju,
Isuse, dobri pastiru, koji čuvaš ovce od bijesa vukova,
Isuse, dobri pastiru, koji tražiš svaku izgubljenu ovcu,
Isuse, dobri pastiru, koji se raduješ svakoj pronađenoj ovci,
Isuse, dobri pastiru, koji pronađenu ovcu vraćaš u stado,
Isuse, dobri pastiru, koji si oborio bijesnoga lava i oslobodio svoje ovce,
Isuse, dobri pastiru, koji podižeš pale ovce,
Isuse, dobri pastiru, koji ojačavaš one koje su slabe,
Isuse, dobri pastiru, koji liječiš one koje su bolesne,
Isuse, dobri pastiru, koji znaš ravnati svojim stadom
Isuse, dobri pastiru, kojemu nikakva druga sila ne može oteti stado,
Isuse, dobri pastiru, koji si dao svoj život za svoje stado,
Isuse, dobri pastiru, koji si pretrpio žrtvu kao janje odvedeno na klanje,
Isuse, dobri pastiru, koji si obećao ostati sa svojim ovcama do kraja svijeta,
Isuse, dobri pastiru, koji si jedina vrata na koja ovce ulaze u život vječni,
Isuse, dobri pastiru, koji ćeš na dan konačnog razlučivanja postaviti ovce sebi zdesna,

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine
Milostiv budi, oslobodi nas Gospodine

Od svakog neposluha prema Tvojoj svetoj Crkvi, oslobodi nas Gospodine!
Od svih pastira najamnika,
Od sljepoće duha,
Od otvrdnuća srca,
Od svakog progona,
Od svake opasnosti za spasenje,

Mi bijedni grješnici, Tebe molimo usliši nas!
Da Tvoj Duh, Isuse, počiva na našim pastirima,
Da Tvoja sveta ljubav obuhvati njihovo srce,
Da Tvoji svećenici po Tvom primjeru daju život za svoje ovce,
Da se sve izgubljene ovce vrate k Tebi, pravom pastiru,
Da bude samo jedan Pastir i jedno stado već ovdje na zemlji,
Da Tvoje sveto Ime zna i hvali sva zemlja,
Da svi ljudi postignu vječnu sreću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Ubroji nas, Dobri Pastiru, među svoje ovce.
I ne dopusti da zauvijek propadnemo.

Pomolimo se: Isuse, koji si došao na svijet kako bi poučio ljude da postanu sretni u vremenu i u vječnosti, podaj nam prije svega milost da Te neprestano ljubimo kao izvor svega dobra, te da vjerno nasljedujemo ono čemu si nas riječju i primjerom poučio; Isuse, Sine Božji, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ po sve vijeke vjekova. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Dočuli apostoli i braća po Judeji da i pogani primiše riječ Božju pa kad Petar uziđe u Jeruzalem, uzeše mu obrezanici prigovarati: »Ušao si, dobacivahu, k ljudima neobrezanima i jeo s njima!« Onda započe Petar te im izloži sve po redu: »Molio sam se, reče, u Jopi kadli u zanosu ugledah viđenje: posudu neku poput velika platna uleknuta s četiri okrajka, gdje silazi s neba i dolazi do mene. Zagledah se, promotrih je i vidjeh četveronošce zemaljske, zvijeri i gmazove te ptice nebeske. Začuh i glas koji mi govoraše: 'Ustaj, Petre! Kolji i jedi!' Ja iodvratih: 'Nipošto, Gospodine! Ta nikad mi još ništa okaljano ili nečisto ne uđe u usta.' A glas će s neba po drugi put: 'Što Bog očisti, ti ne zovi nečistim. To se ponovi do triput, a onda se sve opet povuče na nebo.« »I odmah se, evo, pred kućom u kojoj bijah pojaviše tri čovjeka poslana iz Cezareje k meni. A Duh mi reče da pođem s njima ništa ne premišljajući. Sa mnom pođoše i ova šestorica braće te uđosmo u kuću toga čovjeka. On nam pripovjedi kako je u svojoj kući vidio anđela koji je stao preda nj i Irekao: 'Pošalji u Jopu i dozovi Šimuna nazvanog Petar; on .će ti navijestiti riječi po kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj.'« »I kad počeh govoriti, siđe na njih Duh Sveti kao ono na nas u početku. Sjetih se tada riječi Gospodnje: 'Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim'. Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?« Kad su to čuli, umiriše se te stadoše slaviti Boga govoreći: »Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Žedna mi je duša Boga živoga. – svi ponavljaju

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!

I pristupit ću k Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!


Evanđelje: 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus: »Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik - koji nije pastir i nije vlasnik ovaca - kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest

Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u otajstvu euharistije ostavio divan spomen svoje ljubavi, u nemogućnosti da te sada primim na sakramentalan način izričem ti svoju ljubav i čeznuće da budem jedno s tobom; smjerno te molim: otvori vrata moga srca i po snazi svoga Duha nastani se u meni kako bih osjetio i sa svojim bližnjima dijelio ljepotu zajedništva s tobom. Rasvijetli me svjetlom svoga uskrsnuća koje rasvjetljuje sve tmine i sav život. Predajem ti svega sebe i sjedinjujem se s tobom. Ne dopusti da se ikada odijelim od tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne. Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetom i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom Duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Pod obranu

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm