27. Molitvena večer - Ponedjeljak, 13. travnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Zaziv Duha Svetoga

O dođi, Stvorče Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova,
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.

 • Pošalji Duha svojega i postat će!
 • I obnovit ćeš lice zemlje.MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji je na nebo uzašao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji je Duha Svetoga poslao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…

 

Litanije Boga Oca

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Oče, stvoritelju svijeta, smiluj nam se!
Oče, izmiritelju svijeta,…
Oče, vječna mudrosti,
Oče, beskrajna dobroto,
Oče, providnosti neiskazana,
Oče, izvore svega što postoji,
Oče, presveti,
Oče, beskrajnog milosrđa,
Oče, branitelju naš,
Oče, naša radosti i slavo,
Oče, bogatstvo neizmjerno,
Oče, veličajnosti Crkve,
Oče, nado kršćana,
Oče, uništenje idola,
Oče, utjeho naroda,
Oče, radosti svećenika,
Oče, darivatelju obiteljskog života,
Oče, pomoći siromaha,
Oče, razveselitelju tužnih,
Oče, prijatelju mladih,
Oče, čuvaru malenih,
Oče, slobodo zasužnjenih,
Oče, svjetlo onih koji su u tami,
Oče, ponizitelju oholih,
Oče, mudrosti pravednih,
Oče, spasenje očajnih,
Oče, blizino napuštenih,
Oče, luko spasa u opasnostima,
Oče, mire i zaštito slabih,
Oče, jakosti u starosti,
Oče, sigurnosti umirućih,
Oče, živote preminulih,
Oče, slavo svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – smiluj nam se.

Pomolimo se:Oče, naša zemlja te treba, svaki čovjek te treba. Budi uvijek s nama. Upravljaj narodima, upali u nama oganj ljubavi da postanemo nova stvorenja. Molimo te za svu tvoju djecu, daruj svima mir i sigurnost u ime predragocjene krvi tvoga Sina Isusa. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 

MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama — njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista za nj kaže: 'Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da Pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispunit me radošću lica svoga.' Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo: Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda. Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ti si, Gospodine, baština moja! – svi ponavljaju

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
»Ti u ruci držiš sudbinu moju.«

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!« Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: »Recite: 'Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga' Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva za duhovnu pričest

Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u otajstvu euharistije ostavio divan spomen svoje ljubavi,
u nemogućnosti da te sada primim na sakramentalan način izričem ti svoju ljubav i čeznuće da budem jedno s tobom; smjerno te molim: otvori vrata moga srca i po snazi svoga Duha nastani se u meni kako bih osjetio i sa svojim bližnjima dijelio ljepotu zajedništva s tobom. Rasvijetli me svjetlom svoga uskrsnuća koje rasvjetljuje sve tmine i sav život. Predajem ti svega sebe i sjedinjujem se s tobom. Ne dopusti da se ikada odijelim od tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Molitva uskrslom Kristu

Uskrsli Gospodine Isuse Kriste, daruj nam danas udio u tvom Uskrsnuću. Uzmi nas za ruku i izvedi iz groba straha i potištenosti, iz groba tame i očaja. Oslobodi nas ove virusne pandemije i svih drugih okova koji nas sputavaju. Pošalji nam svoga anđela da odvali kamen koji nas sprječava i hoće nas zadržati u grobu. Uvedi nas u prostranstva i slobodu tvoga uskrsnuća. Prati nas pri prijelazu iz ovoga svijeta u tvoj svijet. Daj nam uvijek iznova već sada prelaziti u svijet Uskrsnuća, da ovaj svijet sa svojim zakonima ne bi nad nama više imao nikakve vlasti. Ispuni nas svojim Duhom da bismo, kao i tvoji učenici, postali vjerodostojnim svjedocima tvoga uskrsnuća u ovome svijetu, da i po nama drugi ljudi budu uspravljeni i s tobom uskrsnu u pravi život, u život ljubavi i slobode. Ispuni nas danas, na Uskrs, sve više svojom ljubavlju, koja je jača od smrti, jača od sukoba koji nas sapinju, jača od ukočenosti koju u sebi i u svijetu osjećamo i zbog čega trpimo. Daj nam danas na Uskrs ustati puni pouzdanja u život koji si nam namijenio ovdje, u vječni život koji ni smrću ne može biti razoren, jer već sada ima dijela na tvome uskrsnuću. Usliši nas i blagoslovi ti raspeti i uskrsli Gospodine Isuse. Amen.

 

Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: fra Branko Radoš, ofm