28. Molitvena večer - Utorak, 14. travnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Zaziv Duha Svetoga

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline, hlade tih.
Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu, blaženu, daj vjekovit svima raj.

 • Pošalji Duha svojega i postat će!
 • I obnovit ćeš lice zemlje.


MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji je na nebo uzašao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji je Duha Svetoga poslao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…

 

Litanije za bolesnike

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Bože, utjeho žalosnih, smiluj nam se!
Bože, koji si ozdravio Ezekiju k tebi vapijućeg,
Bože, koji si vratio slijepome Tobiji vid,
Bože, koji si uslišio ženu Kananejku, koja te prosila za zdravlje svoje kćeri,
Bože, koji si oslobodio teške groznice punicu svetog Petra,
Bože, koji si od groznice izliječio umirućeg kraljevića,
Bože, koji si izliječio uzetoga,
Bože, koji si očistio gubavca,
Bože, koji si jednom riječi izliječio stotnikova slugu,
Bože, koji si izliječio tridesetosmogodišnjega bolesnika,
Bože, koji si izliječio ženu od krvarenja,
Bože, koji si oslobodio opsjednute zlim duhovima,
Bože, koji si vratio sluh gluhima,
Bože, koji si vratio vid slijepima,
Bože, koji si vratio hod hromima,
Bože, koji si otvorio nijemima usta,
Bože, koji si liječio bolesne što bi se tebe samo dotakli,
Bože, koji si sâm sve boli podnosio,
Bože, koji krijepiš sve nevoljne i opterećene,
Bože, koji si pohađao bolesnike,
Bože, koji si obećao život vječni onima, koji pohađaju bolesnike,
Bože, pomoći i zaštito naša,
Bože, branitelju i osloboditelju naš,
Bože, okrepo i jakosti naša,

Milostiv budi: Oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi: Usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakog grijeha,
Od životne nestrpljivosti,
Od svake napasti,
Od svake nečistoće,
Od suda svoga,
Od smrti vječne,

Po mukama svojim, oslobodi nas Gospodine!
Po gladi i žeđi svojoj,
Po krvavom znoju svojem,
Po križu svojem,
Po smrti i pokopu svojem,
Po slavnom uskrsnuću svojem,
Po slavnom uzašašću svojem,
Po dolasku Duha Svetoga utješitelja,

Mi grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš pohoditi nas,
Da nam udjeliš suze, da oplačemo grijehe svoje,
Da se dostojiš od nas sve zle misli ukloniti,
Da nam sve grijehe oprostiš,
Da se dostojiš zdravlje nam duše i tijela vratiti,
Da se dostojiš utjehu nam Duha Svetoga u srca ulijevati,
Da se dostojiš u ovoj nam pandemiji  pomoći,
Da se dostojiš dušu našu u ruke svoje primiti,
Da se dostojiš u vječni nas život uvesti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se:Gospodine Isuse Kriste, Kralju patnika i bolesnika, u trenucima naših duševnih i tjelesnih boli daruj nam onu snagu koju si primio po anđelovoj utjehi u trenucima smrtnog straha na Maslinskoj gori i daj da se, poput tebe, uvijek predamo volji Očevoj. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

Na dan Pedesetnice govoraše Petar Židovima: »Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.« Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« Petar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka koje pozove Gospodin Bog naš.« I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: »Spasite se od naraštaja ovog opakog!« I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Puna je zemlja dobrote Gospodnje. – svi ponavljaju

Prava je riječ Gospodnja,
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!


Evanđelje:  

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo — jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: »Ženo, što plačeš?« Odgovori im: »Uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše.« Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus: »Ženo, što plačeš? Koga tražiš?« Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: »Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga ostavio i ja ću ga uzeti.« Kaže joj Isus: »Marijo!« Ona se okrene te će mu hebrejski: »Rabbuni!« — što znači: »Učitelju!« Kaže joj Isus: »Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.« Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: »Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao.«

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest

Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u otajstvu euharistije ostavio divan spomen svoje ljubavi, u nemogućnosti da te sada primim na sakramentalan način izričem ti svoju ljubav i čeznuće da budem jedno s tobom; smjerno te molim: otvori vrata moga srca i po snazi svoga Duha nastani se u meni kako bih osjetio i sa svojim bližnjima dijelio ljepotu zajedništva s tobom. Rasvijetli me svjetlom svoga uskrsnuća koje rasvjetljuje sve tmine i sav život. Predajem ti svega sebe i sjedinjujem se s tobom. Ne dopusti da se ikada odijelim od tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Blažena Djevice Marijo, Majko Gospodina našega Isusa Krista i Majko naša! Crkva je u svome zemaljskom hodu uvijek prepoznavala tvoju majčinsku blizinu i skrb za svoju djecu. Posebno je iskusila kako je dobro staviti se pod tvoju obranu i zaštitu u vremenima kušnji i zbunjenosti. Budući da djeca po naravi, kada se nađu u strahu, bježe majci u krilo, tako se i mi želimo ovom posvetom potpuno izručiti tebi i tvome Bezgrješnom Srcu. Stoga, tvome Bezgrješnom Srcu posvećujemo sebe, naše obitelji, naše župne zajednice i cijelu Crkvu. Tvome Bezgrješnom Srcu posvećujemo i predajemo također sve neprijatelje Crkve, naroda, Domovine i života. U ovo vrijeme, kada epidemija pokazuje zastrašujuću prijetnju za naše živote, a naviješta i mnoge druge krize kao posljedicu svoga djelovanja, utječemo se tvome Bezgrješnom Srcu kao korablji spasa u ovim okolnostima. Izmoli nam kod svoga Sina oproštenje naših grijeha i grijeha cijeloga svijeta te se zauzmi za nas, kao za svoju djecu. Posvećujući i predajući tvojemu Bezgrješnom Srcu naš narod, molimo da svojim moćnim zagovorom i sve narode privedeš svojemu Sinu. Primi ovu posvetu kao zadovoljštinu za grijehe koji se nanose tvome Bezgrješnom Srcu i Božanskom Srcu Isusovu. Tebi predajemo svoje krsno dostojanstvo te obećajmo živjeti kao djeca svjetla, kojima će glavni putokaz života biti riječ tvoga Sina, riječ Evanđelja. Poštedi nas otpada od vjere, očuvaj od pošasti epidemije, potresa, kuge, gladi i rata. Kao tvoja djeca, čvrsto stojimo u vjeri da ćemo naći sklonište u tvome Bezgrješnom Srcu i zaštitu pod tvojim majčinskim plaštem. Primi nas u Hram svoga Bezgrješnog Srca da možemo dostojno slaviti Presveto Trojstvo u vjernosti tebi i tvome Sinu. Zauzmi se za nas pred milosrdnim Ocem, iz ljubavi za nas raspetim Sinom i Duhom Svetim, tvojim nebeskim Zaručnikom, da se njegova milost izlije na nas i obnovi lice Crkve i cijelog čovječanstva. Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikada nije čulo da si ikoga zapustila koji se u tvoju zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio! Ovim pouzdanjem  ohrabreni utječemo se i mi k tebi, Djevice i Bogorodice. K tebi, Majko, dolazimo; pred tobom, evo, stojimo, mi grješnici i vapimo: nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti naše molbe, nego ih milostivo primi i usliši. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.