Vjeronauk


Raspored vjeronauka:

  • Krizmanici i mladi od 4. - 8. razreda u 09:00 sati
  • Proba pjevanja za svu djecu u 09:45 sati
  • Pričesnici i manja djeca u 10:30 sati