32. Molitvena večer - Subota, 18. travnja 2020.


Trodnevnica Božanskom milosrđu koje se slavi u nedjelju, 19. travnja 2020. Preporučam moliti krunicu Božjeg milosrđa. Koji nisu vični tome, neka mole slavna otajstva Gospine krunice.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


3. Dan trodnevnice Božanskom milosrđu

Isus: „Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u ponor Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveće gađenje od jedne ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu.”

Molitva sv. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te ledene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju Te takvim užasom, zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć Tvojeg milosrđa i i uvedi ih u žar Tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav.


KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

Krunica Božjega Milosrđa moli se na običnoj krunici ovako:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

a) na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

b) na mala zrnca (deset puta)
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
(Po pregorkoj muci Isusovoj, – budi milosrdan nama i cijelome svijetu.)

c) na kraju krunice doda se tri puta:
Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Zaključna molitva:

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! ( triput)
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Ili slavna otajstva Gospine krunice

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji je na nebo uzašao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji je Duha Svetoga poslao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…


LITANIJE MILOSRDNOM ISUSU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!  

Milosrdni Isuse, Sine Milosrdnog Oca, uzdamo se u Te!
Milosrdni Isuse, utjelovljen po Duhu Svetome,
Milosrdni Isuse, koji objavljuješ Milosrđe Boga u Trojstvu Jedinoga,
Milosrdni Isuse, koji ostvaruješ vjekovni plan spasenja,
Milosrdni Isuse, koji si se dragovoljno žrtvovao za sve ljude na križu,
Milosrdni Isuse, koji svojim Milosrđem obuhvaćaš cijeli svijet,
Milosrdni Isuse, koji si nam dao Majku Milosrđa,
Milosrdni Isuse, poslušan Ocu,
Milosrdni Isuse, vrhovni svećeniče i Posredniče kod Oca,
Milosrdni Isuse, koji nam šalješ Duha Svetoga Utješitelja,
Milosrdni Isuse, koji nas obnavljaš po svetim sakramentima,
Milosrdni Isuse, koji si nepogrešiv u svojim odredbama,
Milosrdni Isuse, koji nas činiš djecom i baštinicima neba,
Milosrdni Isuse, koji moliš Oca za dar jedinstva među ljudima,
Milosrdni Isuse, Učitelju djelotvornog Milosrđa,
Milosrdni Isuse, uzore ljubavi prema djeci, bolesnima, napuštenima i patnicima,
Milosrdni Isuse, koji neumorno tražiš zalutale i izgubljene,
Milosrdni Isuse, koji se brineš za obraćenje i spasenje ljudi,
Milosrdni Isuse, svjetlo istine onima koji su u zabludi i grijehu,
Milosrdni Isuse, naša utvrdo i pomoći u borbi s đavlom,
Milosrdni Isuse, nagrado onima koji vrše djela milosrđa,
Milosrdni Isuse, koji nas pozivaš na vječnu i potpunu radost na nebu,
Milosrdni Isuse, jedina i potpuna naša nado

Milosrdni Isuse, pošalji Crkvi revne glasonoše i širitelje Tvoga Milosrđa, usliši nas, molimo Te!
Milosrdni Isuse, oprosti umirućima, posebice onima koji su živjeli daleko od Tebe,
Milosrdni Isuse, daj nam milost ustrajnosti u dobru savezu s Tobom,

Milosrdni Isuse, koji živiš i djeluješ u svojoj Crkvi.
Smiluj se svijetu jer vječno je Tvoje milosrđe.

Pomolimo se: Bože, Ti najbolje iskazuješ svoju svemoć smilovanjem i oproštenjem, umnoži u nama milost Tvoga Milosrđa, da po Tvome obećanju postanemo dionici nebeskih dobara. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje: 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad glavari, starješine i pismoznanci vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati: »Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati; ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom Imenu više ne govore.« Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo. Ali im Petar i Ivan odgovoriše: »Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.« A oni ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda, jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Zahvaljujem ti, Gospodine, što si me uslišio. – svi ponavljaju

Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Gospodin je moja snaga i pjesma,
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje
odzvanja šatorima pravednika:
Gospodnja se proslavi desnica.

Gospodnja me desnica uzdignu,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti,
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde:
ući ću, Gospodinu zahvalit!
»Ovo su vrata Gospodnja,
na njih ulaze pravedni!«
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.


Evanđelje:  

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše. Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.«

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.


Molitva za oslobođenje od korona virusa

Gospodine, oslobodi nas bolesti i straha, ozdravi sve bolesne i korona virusom zaražene, osnaži i utješi njihove obitelji, podaj mudrosti odgovornima na vlasti da donose dobre odluke, daruj snagu i upornost liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima, vojnicima, voloneterima, a preminulima život vječni. Koji žiivš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


MOLITVA PAPE FRANJE

Gospodine Isuse Kriste, ti si nas poučio da budemo milosrdni kao Otac nebeski i rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega. Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni. Tvoj pogled, pun ljubavi, oslobodio je Zakeja i Mateja od robovanja novcu, a preljubnicu i Mariju Magdalenu od iskušenja da sreću traže samo u stvorenju; potaknuo je Petra da zaplače, nakon što te je zatajio, a raskajanomu je razbojniku zajamčio raj. Daj da svatko od nas osjeti da je i nama upućena riječ koju si rekao Samarijanki: »O, kad bi znala dar Božji!« Ti si vidljivo lice nevidljivoga Oca, Boga koji svoju svemoć očituje nadasve praštanjem i milosrđem: daj da Crkva u svijetu bude Tvoje vidljivo lice, lice svoga uskrslog Gospodina u slavi. Htio si da i tvoji službenici budu zaogrnuti slabošću kako bi gajili istinsko suosjećanje prema svima koji su u neznanju i zabludi. Učini da svatko tko pristupi tvojim službenicima osjeti da ga Bog iščekuje, ljubi i da mu oprašta. Pošalji svoga Duha i sve nas posveti svojim pomazanjem i daj da tvoja Crkva uzmogne donijeti siromasima radosnu vijest, proglasiti slobodu zatočenima i potlačenima te slijepima vratiti vid. Po zagovoru Marije, Majke milosrđa, to molimo tebe koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm