39. Molitvena večer - Subota, 25. travnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…
 

Molitva

Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem nam valja  živjeti. Činiti tvoju volju je naš zadatak. Slijediti Tvoje puteve je put za otkriti mir u srcu. Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putevima kojima prolazimo na zemlji. Oslobodi nas svog zla koje skreće naše srce od tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe. O Bože, suče čovječanstva, pomozi nam da budemo dio Tvojih odabranih u zadnjim danima. Bože, izvore mira i pravde, daruj nam istinsku radost, pravu ljubav i održivu solidarnost među ljudima. Amen!


MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

  1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
  2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
  3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

  1. Koji je od mrtvih uskrsnuo – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
  2. Koji je na nebo uzašao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
  3. Koji je Duha Svetoga poslao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
  4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…

 

Litanije u čast Božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.

Djetešce Isuse, pravi Bože, smiluj nam se.
Djetešce Isuse, Sine Oca vječnoga,
Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala,
Djetešce Isuse, Oče vječnosti,
Djetešce Isuse, željo naroda,
Djetešce Isuse, očekivanje pravednika,
Djetešce Isuse, ljubimče svih svetih duša,
Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom,
Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina,

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, smiluj se nama 
Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke,
Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano,
Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno,
Djetešce Isuse, u pelene povijeno i u jasle položeno,
Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili,
Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno ime Isus,
Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili mudraci,
Djetešce Isuse, koje je Djevica Marija u hramu prikazala,
Djetešce Isuse, koje je Herod progonio,
Djetešce Isuse, koje je sveti Josip s Majkom poveo u Egipat,
Djetešce Isuse, učitelju poniznosti i poslušnosti.

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se:Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u Duhu obnovi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Prve poslanice svetog Petra apostola

Predragi! Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi. Njemu vlast u vijeke vjekova! Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite! Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj. Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka. – svi ponavljaju

 O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

Nebesa veličaju čudesa tvoja, Gospodine,
i tvoju vjernost u zboru svetih.
Ta tko je u oblacima ravan Gospodinu,
tko li je Gospodinu sličan među sinovima Božjim?

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.


Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.« I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.


Molitva za koronom oboljele

Molimo za sve ljude koji su od korona virusa oboljeli,
za sve koji se plaše ove infekcije,
za sve koji se boje slobodno kretati,
za liječnike i medicinsko osoblje koje njeguju bolesnike,
za znastvenike koji tragaju za lijekom i zaštitom,
neka Bog našem svijetu u ovom trenutku krize udijeli blagoslov.
Svemogući vječni Bože, ti si naša snaga i zaštita,
brojne generacije prije nas iskusili su te kao moćnog,
kao pomoćnika u svim nevoljama.
Budi uza sve koji su ovom krizom pogođeni,
i osnaži nas u vjeri da se brineš za svakaoga od nas.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Svetom Marku, evanđelistu

O slavni sveti Marko milošću Božjom postao si veliki evanđelist propovijedajući Kristovu Radosnu vijest. Pomozite nam da ga dobro poznajemo kako bismo vjerno živjeli svoj život kao Kristovi sljedbenici. Bože, koji si blaženoga Marka, svoga evanđelista, uzvisio milošću evanđeoskog propovijedanja; podaj, molimo, da nam njegovo znanje koristi i njegova nas molitva brani. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

  • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
  • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
  • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.


Dodatak –  Za oni koji žele saznati više o sv. Marku, evanđelisti

Sveti Marko (lat. Marcus - mlat, čekić, ratnik) rođen je u Isusovo vrijeme, a umro u Aleksandriji, 25. travnja 68. Evanđelist, kršćanski svetac, autor Evanđelja po Marku, aleksandrijski biskup, utemeljitelj kršćanske zajednice u sjevernoj Africi, zaštitnik Venecije. U Novom zavjetu nemamo previše vijesti o Sv. Marku, premda je on jedan od četvorice evanđelista.

Sveti Marko po svemu je bio Židov koji je slijedio Isusa i prihvatio kršćanstvo. Deset puta spominje se u Novom zavjetu. Vjerojatno je on mladić koji je išao za uhićenim Isusom, zaogrnut plahtom, a kad su ga htjeli uhvatiti, ostavlja plahtu i bježi gol. Marko je imao dva imena - Ivan i Marko. Prema nekim izvorima, Isus je blagovao svoju Posljednju večeru u kući Markove majke Marije. Marko je promatrao sve što Isus čini i kako apostolima pere noge te slavi Pashalnu žrtvu Novoga saveza. Predaja koja je slijedila novozavjetnim tekstovima mnogo je bogatija, već i stoga što se Marka smatralo osnivačem jedne od prestižnih crkava s početka kršćanstva, one u Aleksandriji. Prema tim predajama, Marko je prešao na kršćanstvo pod utjecajem Sv. Petra, kojemu od tada služi kao tumač jer Petar nije govorio grčkim jezikom. Zajedno sa svojim rođakom Barnabom i sa Sv. Pavlom, putuje od Jeruzalema na svoje prvo putovanje u Antiohiju. Marko prati Barnabu oko 50. godine na njegovom putovanju na Cipar. Na daljnja putovanja ga Pavao nije htio voditi (o tome izvješćuju i novozavjetna Djela apostolska).

Za vrijeme prvog Pavlovog zatočeništva u Rimu oko 60. godine, Marko, koji se pripremao za svoje putovanje u Malu Aziju, susreće Pavla i tada su se pomirili. Prema legendi, Pavao ga je nagovorio da piše Evanđelje. Najprije ga šalje u Agileju, a onda u Aleksandriju da propovijeda Evanđelje. Predaja kaže da oko 65. godine odlazi u Aleksandriju i tamo osniva Crkvu. Kao biskupa Aleksandrije napadaju ga na oltaru, neprijateljski raspoloženi stanovnici vežu ga oko vrata i tako vuku dok nije umro. To je bilo 25. travnja 68. Nevrijeme je spriječilo ubojice da ga spale. Njegovo je tijelo ostalo netaknuto, a kršćani ga zakapaju.

Ostaci Sv. Marka u 9. stoljeću iz Aleksandrije su preneseni u Veneciju, te su najprije pokopani u duždevoj kapeli, gdje je između 1063. i 1073. godine sagrađena katedrala Sv. Marka. Prema legendi, jedan je zidar pri gradnji pao sa skele, ali je molitvom Sv. Marku, ostao nepovrijeđen. Zbog toga je Sv. Marko zaštitnik zidara. U našim krajevima posvećene su Sv. Marku dvije katedrale: u Korčuli i u Makarskoj, a u Zagrebu na Griču starodrevna crkva Sv. Marka postade kao simbol Gornjega grada, te crkva koja je možda najviše ušla u razna povijesna zbivanja hrvatskoga naroda. Zaštitnik je i odvjetnika, građevinskih radnika, zidara, staklara, pletača košara, notara i pisara, zatvorenika i Egipta, žita i žitnih polja, te ostalih usjeva. Njemu se utječe protiv nevremena, munje, tuče, protiv nepripravne smrti, te za dobro vrijeme i dobru žetvu. Blagdan mu je 25. travnja. Po tradiciji za Markovo se blagoslivljaju polja.

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm