65. Molitveni dan - Uzašašće, 21. svibnja 2020. u 11 sati


Preporučam u svečanom odijelu sudjelovati na svetoj misi. Izravan prijenos svete mise iz misijske kapelice u Luzernu putem facebooka u 11 sati. www.facebook.com/HKMLuzern/
Pozivam da pobožno sudjelujete u prijenosu, te da tijekom mise ne pišete nikakve komentare. To učinite nakon molitvenog programa.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


P.   Bog, Otac milosrđa, izbavlja nas od zla i tješi nas u svakoj našoj nevolji. Po svome Sinu, uskrsnulome od mrtvih, on nas krijepi svojim mirom.

S.   Blagoslovljen Bog u vijeke.

Slavimo danas svetkovinu Uzašašća Isusovog ili Spasovo.  U Jeruzalemu postoji kapelica u čijoj sredini je kamen s kojega je Isus po predaji četrdeseti dan nakon uskrsnuća uzišao na nebo. Prije uzlaska Isus je obećao učenicima da ih neće ostaviti same nego će im poslati Duha Branitelja. To se dogodilo deset dana poslije, stoga sutra započinjemo s devetnicom Duhu Svetome.

Vjerujem da bi nas zanimalo kako je izgledalo Isusovo uzašašće, jer to je morao biti spektakl. No, u evanđelju danas ni riječi o tome. Evanđelist Matej naglašava samo ono bitno, a to su Isusove riječi: “Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!” Zadnje što je Isus rekao svojim učenicima je upravo ovo. Ovim riječima Isus svakom svom učeniku daje konkretnu zadaću. Osnovna zadaća svakog kršćanina je učiniti druge Isusovim učenicima, propovijedati, svjedočiti, biti misionari. To nije zadaća samo svećenika, nego svakoga od nas. U obitelji, na radnom mjestu, u društvu – tamo gde jesmo.

Pa molimo Gospodina da toga budemo svjesni i da tu svoju zadaću s ljubavlju izvršimo. Za sve trenutke kada to ni riječima ni životom nismo činili, kao i za sve druge grijehe, kajmo se moleći oproštenje.


Ostati nekoliko trenutaka u tišini.


Gospodine, koji si uzašao na nebo da nam pripraviš mjesto kod Oca, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, koji si uzašao na nebo da nam pošalješ svoga Svetog Duha, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, koji si uzašao na nebo da nam pokažeš put kojim nam je ići, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

P.   Svemogući Bože, obdari nas sve­tom radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava. Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


MISNA ČITANJA

Prvo čitanje             

Početak Djela apostolskih

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen, pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetom. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i go­vo­rio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, ­zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego ­neka čekaju obećanje Očevo, »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete ­naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.« Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio ­svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi u nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas ­uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da ­odlazi na nebo.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam  

Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje! – svi ponavljaju

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.


Drugo čitanje        

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo! Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i go-spodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu ­podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Riječ Gospodnja.


Evanđelje   

Svršetak svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.


Homilija

Jedan od događaja koji nam se najdublje ureže u pamćenje zasigurno je događaj oproštaja. Prije nego se oproste mnogi ljudi znaju pozvati svoje najbliže da ih posavjetuju i kažu im ono što drže posebno važnim. Na današnji dan Krist je poveo svoje učenike na Maslinsku goru kamo je s njima češće zalazio. No, ovaj put im govori riječi oproštaja. Iako su oproštajne, njegove riječi ne potiču na žalovanje i tugu nego na radost što će s njima u duhu biti povezan iako ga fizički više na zemlji neće gledati. Tri godine Isus je govorio svojim učenicima, poučavao ih u svim zgodama i nezgodama. Propovijedao im svakom riječju, gestom, primjerom, životom. Sada im prije nego će uzići na nebo još jednom ponavlja ono bitno.

Dvije su temeljne poruke ove današnje svetkovine: Prva poruka: Svatko od nas pozvan je na život na ovoj zemlji. Ne smijemo svoj pogled upirati samo prema nebu i čekati rješenje svih naših problema odozgo. Apostolima je kazao: “Idite propovijedajte, idite liječite, širite Evanđelje…” To govori i nama: “Budite sol ovoj zemlji i svjetlo ovome svjetu.” Budite svjedoci moje ljubavi i graditelji novoga svijeta koji će počivati na istini, pravdi, ljubavi i miru. Ne bojte se, neću vas ostaviti same, moj Duh bit će u vama.

Kao kršćani smo pozvani unositi svjetlo u ovaj svijet, začinjati ga svaki dan svojom molitvom, hraniti ga ljubavlju, praštanjem, žrtvom, radinošću… Ako je ovaj svijet prljav, onda je to i moja i tvoja krivica. Ako je ovaj svijet sebičan, zao i griješan onda i mi snosimo dio krivice. Da ovaj svijet bude bolji nije samo Božja zadaća, nego tvoja i moja. Tako se često čuje naše kukanje kako je ovaj svijet i ovo društvo postalo zlo, a zaboravljamo da svijet nije ni dobar ni zao. Samo su ljudi dobri ili zli. I koliko mi postano bolji, toliko će čitavi svijet postati bolji. Valja nam zato prenositi i širiti miris evanđelja, miris Božje blizini prema nama ljudima.

Druga poruka Uzašašća glasi: živimo na zemlji, ali je naša konačna domovima ipak na nebesima. Onaj tko se zanima samo za to da mu na zemlji bude dobro, završit će na kraju nesretno. Onaj tko gleda samo ovu zemlju, vidi premalo. Ne tražimo konačnu sreću i mir u prašini ove zemlje, nećemo je naći. Ona je na nebu.

Sv. Pavao kaže: “Ako se mi kršćani samo u ovome svijetu u Krista uzdamo, onda smo najbjedniji od svih stvorenja”. Nerjetko se stekne upravo takav dojam. Krist kao da nam je važan samo da nam na zemlji bude dobro. Obraćamo mu se za pomoć kad je tijelo ugroženo, a zaboravljamo da je on prvo liječnik duše, pa tek onda tijela. Kad bismo bar upola onako žarko molili da nas sačuva od grijeha, kao što molimo da nam pomogne u bolesti, epidemiji, siromaštvu i zemaljskom neuspjehu, onda bi ovaj svijet bio puno drukčiji. Kad bismo potrebe duše stavili bar na razinu potreba tijela onda bi bilo puno manje sebičnosti, ogovaranja, psovke, mržnje, grijeha – a više mira, radosti, smjeha, ljubavi, pravde… Prva nam je dakle zadaća kraljevstvo nebesko, pa tek ovo zemaljsko. Upravo to nam želi posvjestiti današnja svetkovina.

Prihvatimo stoga ozbiljno poruku ovoga dana: boriti se za ovu zemlju, ali konačnu sreću tražiti na nebu. Izvršimo tu svoju životnu zadaću pjevajući s pjesnikom koji kaže: «Svijet ću uzeti na svoja ramena i s hvalospjevom ga nositi k nebu!» Amen.


P.   U zajedništvu obiteljske  Crkve ispovjedimo sada svoju vjeru.

Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


Molitveni zazivi

Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu da bi nama otvorio put u vječnost. Zajedno ga zamolimo:

Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.

1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba: daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika, uvijek bude poslušna tvojemu Duhu te sva svoja nastojanja usmjerava prema daru vječnosti, molimo te.

2. Ti si učenike poslao da budu svjedoci velikih djela tvoje ljubavi: probudi u svim krštenicima odgovornost za spasenje drugih i za kršćansko lice društva u kojemu žive, molimo te.

3. Ti si iz muke i smrti uzašao u novost život: svima koji trpe rasvijetli smisao križa i pomozi da te u trpljenju još više ljube, molimo te.

4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri: obnovi u našim obiteljima dar vjere da ustrajnim življenjem evanđelja budemo snaga koja u život društva unosi ljepotu tvoga Kraljevstva, molimo te.

5. Ti si svojim vjernima pripravo mjesto u Očevu domu: primi u nebesko blaženstvo našu pokojnu braću i sestre, molimo te.

P.   Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom koju nas je naučio Krist Gospodin.

S.   Oče naš…

Gospodine Isuse Kriste, uzašašćem k Ocu postao si na nov način prisutan među nama. Rasvijetli nam pogled vjere da tvoju blizinu možemo uvijek prepoznati u riječi kojom nas vodiš, te naš život bude put k slavi koju si nam pripravio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za oslobođenje od korona virusa

Gospodine, oslobodi nas bolesti i straha, ozdravi sve bolesne i korona virusom zaražene, osnaži i utješi njihove obitelji, podaj mudrosti odgovornima na vlasti da donose dobre odluke, daruj snagu i upornost liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima, vojnicima, voloneterima, a preminulima život vječni. Koji žiivš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


HIMAN

O spase roda ljudskoga,
Miline puni Isuse,
Ti Stvorče svijeta novoga
I svjetlo svih što ljube te!

Što milosna te nagnalo,
Da grijehe naše preuzmeš
I smrt podneseš nedužan,
Od smrti nas izbaviš?

U paklen bezdan prodireš
I skidaš lance sužnjima,
U slavlju kao pobjednik
Uz desnu sjediš Očevu.

Dobrota neka gane te,
Da naše krivde popraviš
I blaženstvom nas nadariš,
Da lice tvoje gledamo.

Ti vođ si i put u nebo
Ti budi živa želja nam,
Ti radost naša kroz suze
I slatka naša nagrada.

Sva slava tebi, Isuse,
Koj povrati se u nebo,
Sa Ocem, s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

Bog, Otac vječni,obdario nas snagom Duha Svetoga ispunio nam srca svojim mirom.
Amen.
Čuvao nas u svojoj istini da uvijek hodimo putem spasenja.
Amen.
Okrijepio nas svojom ljubavlju da pred svima budemo svjedoci njegove dobrote.
Amen.
I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na nas i ostao vazda s nama.
Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
Bogu hvala.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Koji želite šaljite nam fotografije (selfije) vaše obitelji okupljene nedjeljom oko „obiteljskog oltara“

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm