31. Molitvena večer - Petak, 17. travnja 2020.


Trodnevnica Božanskom milosrđu koje se slavi u nedjelju, 19. travnja 2020. Preporučam moliti krunicu Božjeg milosrđa. Koji nisu vični tome, neka mole slavna otajstva Gospine krunice.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


2. Dan trodnevnice Božanskom milosrđu

Isus: „Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve sve oproste i žrtvuj ih za njih… O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi davala duhovnu milostinju za njih, i odnosila njihov dug Mojoj pravednosti.”

Molitva sv. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti Sam si kazao da zahtijevaš milosrđe. Uvedi u stan Tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje toliko ljubiš,ali koje se ipak moraju otkupiti iz Tvoje pravednosti. Neka rijeke Tvoje Krvi i Vode, što su utekle Tvojem Srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć Tvojeg milosrđa.


KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

Krunica Božjega Milosrđa moli se na običnoj krunici ovako:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

a) na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

b) na mala zrnca (deset puta)
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
(Po pregorkoj muci Isusovoj, – budi milosrdan nama i cijelome svijetu.)

c) na kraju krunice doda se tri puta:
Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Zaključna molitva:

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! ( triput)
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Ili slavna otajstva Gospine krunice

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji je na nebo uzašao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji je Duha Svetoga poslao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…


Zazivi Božjem milosrđu II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!  

Božje Milosrđe, koje izvireš iz Očeva krila, uzdam se u Tebe!
Božje Milosrđe, ti najveća osobino Božja,
Božje Milosrđe, ti neshvatljiva tajno,
Božje Milosrđe, izvore koji izvireš iz tajne Presvetoga Trojstva,
Božje Milosrđe, nespoznatljivo razumom ljudi i anđela,
Božje Milosrđe, iz kojega izviru sav život i sreća,
Božje Milosrđe, koje si bolje i od nebesa,
Božje Milosrđe, izvore čudesa i tajni,
Božje Milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svemir,
Božje Milosrđe, koje si došlo na svijet u Osobi Utjelovljene Riječi,
Božje Milosrđe, koje izvireš iz otvorene rane Srca Isusova,
Božje Milosrđe, koje prebivaš u Srcu Isusovu za nas,
Božje Milosrđe, nespoznatljivo u uspostavi Presvete Hostije,
Božje Milosrđe, u ustanovljenju svete Crkve,
Božje Milosrđe, u sakramentu svetoga Krštenja,
BožjeMilosrđe, koje nas opravdavaš po Isusu Kristu,
Božje Milosrđe, koje nas pratiš cijeloga života,
Božje Milosrđe, koje nas naročito prožimaš u času smrti,
Božje Milosrđe, koje nam daruješ vječni život,
Božje Milosrđe, koje nas pratiš u svakom trenutku našeg života,
Božje Milosrđe, koje nas štitiš od paklenoga ognja,
Božje Milosrđe, u obraćenju okorjelih grešnika,
Božje Milosrđe, koje si čuđenje anđela i neshvatljivo svetima, ...
Božje Milosrđe, neizmjerno u svim tajnama Božjim,
Božje Milosrđe, koje nas podižeš iz svake bijede,
Božje Milosrđe, izvore sreće i radosti,
Božje Milosrđe, koje nas pozivaš iz ništavila u život,
Božje Milosrđe, koje obuhvaćaš sva djela Njegovih ruku,
Božje Milosrđe, koje kruniš sve što nastaje Božjom rukom,
Božje Milosrđe, u koje smo svi uronjeni,
Božje Milosrđe, slatka utjeho ispaćenih srdaca,
Božje Milosrđe, jedina nado očajavajućim dušama,
Božje Milosrđe, odmore srdaca i mire usred strahova,
Božje Milosrđe, radosti i srećo svetih duša,
Božje Milosrđe, koje potičeš nadu usprkos beznadnosti,

Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.
Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjem.

Pomolimo se: Vječni Bože, čije je milosrđe beskrajno, a blago smilovanja neiscrpivo, pogledaj milostivo na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da niti u teškim trenucima ne očajavamo i ne postanemo obeshrabreni, nego da se s velikim povjerenjem predamo Tvojoj svetoj volji koja je čista ljubav i milosrđe. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

Dok su Petar i Ivan nakon ozdravljenja hromoga govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji, ozlovoIjeni što uče narod i navješćuju — u Isusu — uskrsnuće od mrtvih; pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer. Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća. Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci — i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkoga. Izvedoše apostole preda se pa ih stadoše ispitivati: »Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste?« Onda Petar pun Duha Svetoga reče: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. – svi ponavljaju 

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!«
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje, neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

Kamen koji odbaciše graditelji,
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj!
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg!
Bog je Gospodin,
on nas obasjava.


Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo«. A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite riba što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Pomolimo se: Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen


Molitva za koronom oboljele

Molimo za sve ljude koji su od korona virusa oboljeli,
za sve koji se plaše ove infekcije,
za sve koji se boje slobodno kretati,
za liječnike i medicinsko osoblje koje njeguju bolesnike,
za znastvenike koji tragaju za lijekom i zaštitom,
neka Bog našem svijetu u ovom trenutku krize udijeli blagoslov.
Svemogući vječni Bože, ti si naša snaga i zaštita,
brojne generacije prije nas iskusili su te kao moćnog,
kao pomoćnika u svim nevoljama.
Budi uza sve koji su ovom krizom pogođeni,
i osnaži nas u vjeri da se brineš za svakaoga od nas.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Molitva za Božje milosrđe

Gospodine Isuse Kriste, koji si lice Očeva milosrđa, objavitelj njegove dobrote i tražitelj svih izgubljenih, pogledaj smjerno na nas – ranjene grijehom i odmetnutošću od tebe, zaslijepljene utopljenošću u svijet i obuzete brigama za ono što traje tek trenutak, nevrijedan pred tvojom vječnošću. Otvori nam srca da umijemo čuti tvoju riječ milosrđa i osjetiti snagu tvojih milosrdnih djela, jer samo otvorena srca možemo primiti dar ljubavi i radovati se u njoj. Ti nas, Gospodine, pohađaš milosrđem, jer samo po Očevu milosrđu i njegovoj očinskoj sućuti možemo iznova stati na prag njegova doma i iskati zagrljaj njegove ljubavi. Ti nas grliš ljubavlju, prije nego stupimo pred Oca, čistiš nas od grijeha i oslobađaš svake zarobljenosti da bismo bili dostojni njegova pogleda i njegove ispružene ruke, koja nas prima i uvodi u dom vječnosti. Gospodine Isuse Kriste, koji se ne umaraš dolaziti k nama, uvijek iznova u svakoj našoj nevjernosti, u svakome lutanju i zaboravu na tebe, dođi u našu tamu i u svjetla koja zasljepljuju, dođi u našu nijemost i buku koja zaglušuje, dođi u osamljenost koja razara i u zajedništva koja ne ispunjaju; dođi da bismo spoznali što uistinu jesmo i da bismo novim žarom žudjeli biti u tebi, jer samo po tebi i po tvome daru istinski jesmo, – u istini u kojoj smo stvoreni i u zagrljaju kojim smo otkupljeni. Dođi, Gospodine Isuse!


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm