Misijsko osoblje


 

Fra Branko Radoš

Fra Branko je rođen u Crvenicama (općina Duvno-Tomislavgrad), 28. ožujka 1967. Osnovnu školu je pohađao u Crvenicama i Bukovici. Franjevačku klasičnu gimnaziju je završio u Visokom, a teologiju u Sarajevu, Zagrebu i Grazu (Austrija).
Kao svećenik je službovao na Širokom Brijegu, Međugorju i Thurgau-Schaffhausenu.
Od 16. ožujka 2014. je voditelj HKM Luzern.

s. Ana Marija Biško

s. Ana Marija je rođena 25. ožujka 1961. godine u Hrašljanima, župa Humac (Ljubuški). Osnovnu školu završila je u rodnom kraju. Na katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu završila je religioznu pedagogiju i katehetiku, te stekla diplomu na institutu za crkvenu glazbu. Od 1981. godine je aktivna u župnom pastoralu, te kao vjeroučiteljica u različitim župama i školama. Osam godina je djelovala u HKM Mettmann kod Düsseldorfa.
U Misiji je od veljače 2015. godine.