35. Molitvena večer - Utorak, 21. travnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Molitva za povjerenje u božju providnost

O Gospodine, Ti koji si nam objavio kako se Otac naš nebeski brine o nama više nego o ljiljanima na poljima ili o pticama što lete. Ti koji nisi imao mjesto za odmor, da nasloniš glavu, molim Te, nauči nas vjerovati u Božju providnost, a ne u našu ljudsku pohlepu. Lakomost nikada nikoga nije usrećila. Učini da Ti se potpuno predamo i postanemo oruđa Tvoje volje. Blagoslovi novac tako da gladan može biti nahranjen, gol obučen, siromašan utješen, bolestan izliječen. Gospodine, daruj nam Duha Svetoga, tako da se s vjerom koju nam poklanjaš, možemo osjećati vrednijima od najljepšega ljiljana ili slavuja koji pjeva na nebu. Amen.

(Sv. Majka Terezija)


MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

Slava Ocu…

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji se na gori Tabor preobrazio i svoju nam slavu objavio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…


Litanije božanske providnosti

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Božanska Providnosti, stvoriteljice i upraviteljice svega,priteci nam u pomoć!
Božanska Providnosti, koja sama činiš velika čudesa,
Božanska Providnosti, savršeno dobra i neizmjerna,
Božanska Providnosti, u kojoj živimo, mičemo se i jesmo,
Božanska Providnosti, jedina nado i spasenje naše,
Božanska Providnosti, izvore svih naših dobara,
Božanska Providnosti, kojo je sve moguće,
Božanska Providnosti, očekivanje i slavo naša,
Božanska Providnosti, jakosti slabih,
Božanska Providnosti utočište naše,
Božanska Providnosti, obrano naša,
Božanska Providnosti, živote i zaštito naša,
Božanska Providnosti, najdovoljnija i najutješnija,
Božanska Providnosti, majko siročadi,
Božanska Providnosti, uzdržavateljice ubogih,
Božanska Providnosti, upravljačice putnika,
Božanska Providnosti, zaštito nenedmašiva,
Božanska Providnosti, žilo kucavice života,
Božanska Providnosti, kruše izgladnjelih,
Božanska Providnosti,utjeho našeg progonstva,

Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, daj nam pomoć svoje Providnosti kad Te zazivamo!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, daj nam pomoć svoje Providnosti u času kušnje!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, daj nam pomoć svoje Providnosti u času tjeskobe!

Kao što se otac smiluje djeci, tako se Gospodin smiluje onima koji ga se boje!
Jer sam zna od čega smo stvoreni!

Pomolimo se: Bože, čija Providnost u svojim osnovama ne vara, Tebe ponizno molimo da sve zlo ukloniš, a sve nama korisno dopustiš. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao. A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znači Sin utjehe, levit, rodom Cipranin, posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven! – svi ponavljaju 

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moću i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati:
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje Domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!


Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Treba da se rodite nanovo, odozgor. Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.« Upita ga Nikodem: »Kako se to može zbiti?« Odgovori mu Isus: »Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ? Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate. Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko? Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.«

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Pomolimo se: Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za koronom oboljele

Milosrdni Oče, s pouzdanjem ti se obraćam moleći milost zaustavljanja širenja koronavirusa, podaj snage medicinskim djelatnicima da pod tvojim nadahnućem pronađu rješenje kako bi obustavili epidemiju. U svojoj dobroti blagoslovi njihov trud i zalaganje. Podaj svima nama duh solidarnosti i blizine da se odgovorno brinemo za ugrožene, slabe i nemoćne. Vrati zdravlje duše i tijela oboljelima i mir pogođenim zemljama. Po svojem milosrđu smiluj se preminulima i primi ih u svoje nebesko kraljevstvo, a njihovim obiteljima budi utjeha i snaga. Gospodine Isuse, Liječniče naših duša i tijela, priznajemo i ispovijedamo svoju nemoć i krhkost. U tebe se uzdamo i od tebe mir i zdravlje molimo! Usliši nas ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, Sine Bože Oče, ponizno te molimo pošalji sada Duha Svetoga na nas, na grad u kojem živimo, na naš narod, na našu zemlju i na cijeli svijet. Neka Duh Sveti živi u srcu svakog čovjeka. Usliši našu molitvu dok vapijemo okovani vurisnom pandemijom.  Neka žena svih naroda, Marija Majka naša bude naša zagovornica. Neka nas ona brani i čuva. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: fra Branko Radoš, ofm