11. Molitvena večer - Subota, 28. ožujka 2020.


Molimo za potresom pogođene u Zagrebu, za naš hrvatski narod i da nas sve Bog sačuva od virusne pandemije.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…

 

Za prijeteće časove

Gospodine, kad se ljulja tlo pod mojim nogama, kad ne znam nikakvog izlaza, onda budi mojim osloncem.
Gospodine, kad se smrači i ne nalazim više puta a moje misli prijete potonuti u kaosu, onda budi mojim orijentirom.
Gospodine, kad me patnja susreće u svom svojem besmislu, kad se osjećam izgubljenim i napuštenim, onda budi sa mnom.
Daj mi povjerenja, da uvijek sa mnom ideš kroz oluje života.
Daj mi povjerenja, jer samo ti znaš što je dobro za mene.
Daj mi povjerenja, da sam s one strane svakog straha zaštićen u tvojoj ljubavi.

 

MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji je za nas bičevan bio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji je za nas teški križ nosio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji je za  nas raspet bio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…

 

Zazivi Duhu Svetome

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, siđi s prijestolja svoje uzvišenosti i nastani se u srcu mojemu – Molimo Te usliši nas!
Duše Sveti, koji si čašćen s Ocem i Sinom, nauči me živjeti u stalnoj nazočnosti Božjo
Duše Sveti, koji si čašćen s Ocem i Sinom, nauči me živjeti po volji Božjoj
Duše Sveti, koji živiš u Srcu Sina Božjega, nauči me da Te bolje upoznam i iskrenije ljubim
Duše Sveti, koji se brineš za slavu Očevu, nauči me živjeti u savršenom predanju i povjerenju
Duše Sveti, koji si se pojavio u obliku gorućih jezika, zapali u mom srcu vatru svoje ljubavi
Duše Sveti, koji nemaš naličja niti imena, nauči me ispravno moliti
Duše Sveti, otajstvena Golubice, nauči me razumjeti Sveto Pismo
Duše Sveti, koji progovaraš preko proroka, nauči me živjeti u miru i ravnoteži duha i duše
Duše Sveti, gorući Ognje ljubavi, nauči me živjeti mudro i strpljivo
Duše Sveti, prepuna Riznico milosti, nauči me da shvatim vrijednost trpljenja
Duše Sveti, Djelitelju svih milosti, nauči me živjeti ponizno i skromno
Duše Sveti, beskrajna posudo Milosti, nauči me da ispravno koristim dragocijeno vrijeme
Duše Sveti, iz čije riznice ništa ne propada, čuvaj me od svake sebičnosti i oholosti
Duše Sveti, čije bogatstvo nitko ne može procijeniti, nauči me odricati se nekorisnih stvari
Duše Sveti, Djelitelju darova, nauči me izbjegavati nekorisna djela i besmislene, prazne riječi!
Duše Sveti, od čije Punine svi mi primismo, nauči me šutjeti i u pravo vrijeme reći pravu riječ
Duše Sveti, Ti vječna Ljubavi, nauči me davati dobar primjer drugima
Duše Sveti, Ti beskrajna Dobroto, podari mi ustrajnost u dobru
Duše Sveti, Ti ljubazni Učitelju, nauči me dobrom odnosu s ljudima
Duše Sveti, Ti dragi Prijatelju duša, nauči me da nikoga ne osuđujem ili nepravdu izrečem
Duše Sveti, Ti Svjetlo duša, nauči me uočiti potrebe drugih i ne propustiti dobro činiti
Duše Sveti, Ti Oče bjednika, daj da spoznam svoje pogreške i da se iskreno kajem za njih
Duše Sveti, Ti koji činiš čudesa u dušama, čini me budnim i vodi do savršenosti
Duše Sveti, kojemu ništa nije sakriveno, nauči me odbijati zasjede đavolske!
Duše Sveti, koji poznaješ budućnost svijeta, pomozi mi otrgnuti se zavodljivostima tijela
Duše Sveti, koji znadeš i moju budućnost, stavi pod svoje okrilje i moju obitelj, moje prijatelje, dobročinitelje i sve duše
Duše Sveti, nauči me živjeti s Tvojom božanskom pomoći: na veću slavu i čast Božju, za spasenje duša i na radost Majci Božjoj Mariji, te tako jednom uzmognem umrijeti kao korisni sluga Božji! 

 • Pošalji Duha svojega i postat će! 
 • I obnovit ćeš lice zemlje.

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Gospodin mi objavi te znam! Tada mi ti, Gospodine, razotkri njihove spletke. A ja bijah kao jagnje krotko što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. »Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje!« Ali ti, Gospodine nad Vojskama, suče pravedni, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Gospodine, Bože moj, tebi se utječem – svi ponavljaju

Gospodine, Bože moj, tebi se utječem:
od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
da mi dušu ne zgrabe kao lav
što razdire, a nema tko da izbavi.

Gospodine, dosudi mi pravo po pravosti mojoj
i po nevinosti koja je u meni.
Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna učvrsti,
pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.

Meni je štit Bog,
koji spasava čestita srca.
Bog je pravedan sudac,
on povazdan prijeti.

 

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kad su neki iz naroda čuli Isusove riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?« Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke. Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše. »Zašto ga ne dovedoste?« Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili od farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona — to je prokleto!« Kaže im Nikodem — onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: »Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?« Odgovoriše mu: »Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.« I otiđoše svaki svojoj kući.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva za duhovnu pričest

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.

 

Molitva za koronom oboljele

Molimo za sve ljude koji su od korona virusa oboljeli,
za sve koji se plaše ove infekcije,
za sve koji se boje slobodno kretati,
za liječnike i medicinsko osoblje koje njeguju bolesnike,
za znastvenike koji tragaju za lijekom i zaštitom,
neka Bog našem svijetu u ovom trenutku krize udijeli blagoslov.
Svemogući vječni Bože, ti si naša snaga i zaštita,
brojne generacije prije nas iskusili su te kao moćnog,
kao pomoćnika u svim nevoljama.
Budi uza sve koji su ovom krizom pogođeni,
i osnaži nas u vjeri da se brineš za svakaoga od nas.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Gospi od zdravlja da nas sačuva pandemije

Djela naša milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i početa da se s Tobom dovršuje. Primi i usliši naše molitvene vapaje i daj nam svoj mir kako bi srca naša bila poslušna Tvojim zapovijedima i smirena u Tvojoj zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo. Zahvaljujemo Ti za Tvoju i našu majku, Blaženu Djevicu Mariju koja pomaže svojoj djeci u nevoljama kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakog moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslivlja sve one koji njima pomažu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega

Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“. (Selfije)

Priredio: fra Branko Radoš, ofm