21. Molitvena večer - Utorak, 07. travnja 2020.


Molimo za potresom pogođene u Zagrebu, za naš hrvatski narod i da nas sve Bog sačuva od virusne pandemije.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…

 

Molitva za one koji su u nevolji

Nebeski Oče, klanjamo ti se i slavimo tvoje sveto ime, jer prevelika je tvoja ljubav. Ti si iz ljubavi čak predao za nas tvojeg jedinorođenog Sina i na sebe je uzeo svu neizrecivu muku da bi nas otkupio. Zato te molim svim srcem: pomozi našu braću i sestre na cijeloj zemlji koji su u bijedi i nevolji, pogođeni katastrofama, izmučeni ratom i glađu, ugroženi virusnom pandemijom i kušani teškom bolešću. Pošalji tvoju moćnu anđeosku vojsku utješiti, ojačati i tvojim svijetlom prosvijetliti, da budu nošeni tvojom nutarnjom snagom i sve mognu izdržati. Neka u njima bude živa svijest, da ti, o Bože neba i zemlje, nećeš njihovu propast nego njihovo spasenje, jer upravo po ovoj nevolji mogu njihove duše sazreti za nebo,. Bože, koji nemoguće možeš učiniti mogućim, zahvaljujemo ti za tvoju pomoć i brigu koju nam i sada iskazuješ.  S punim povjerenjem polažemo cijelo čovječanstvo u oba srca Isusa i Marije i prikazujemo ti ih, Nebeski oče, da ih primiš u tvoje milosrđe. Amen.

 

MOLITVA KRUNICE SVETOM KRIŽU

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam po znaku Svetog Križa  umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam po znaku Svetog Križa  učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam po znaku Svetog Križa  usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji je svojim Svetim Križem svijet otkupio -  Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji sa svog Svetog Križa izljeva svoju dobrotu na nas - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Čiji Sveti Križ nek nas oslobodi od svih zala, nesreća i odstrani od nas svako zlo - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Čiji Sveti Križ nek nam bude štit, snaga, obrana, sva naša nada i pobjeda- Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Čiji Sveti Križ ljubimo, klanjamo se, slavimo i koji nas vodi do istinske sreće - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…

 

Litanije Isusove muke i smrti

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, za trideset srebrnika prodani – smiluj nam se!
Isuse, u vrtu na smrt ožalošćeni
Isuse, u molitvi krvavim znojem obliveni
Isuse, od Jude poljupcem izdani
Isuse, kao razbojnik konopcima svezani
Isuse, na sud Ane i Kajfe vođeni
Isuse, od sluge zaušnicom udareni
Isuse, od Kajfe kao hulitelj okrivljeni
Isuse, u obraz pljuvani
Isuse, od Petra triput zatajeni
Isuse, od Heroda ismijani
Isuse, Pilatu kao zločinac predani
Isuse, gorim od ubojice Barnabe procijenjeni
Isuse, ljutim bičevima bijeni
Isuse, skrletnim plaštem zaogrnuti
Isuse, trnjem okrunjeni
Isuse, na smrt nepravedno osuđeni
Isuse, pod teškim križem satrveni,
Isuse, kao janje na klanje vođeni,
Isuse, čavlima na križ pribijeni
Isuse, među dva razbojnika na križ uzdignuti
Isuse, na križu ismijani
Isuse, žučju i octom napojeni
Isuse, za ljubav našu na križu preminuli,
Isuse, kopljem probodeni
Isuse, u krilo žalosne Majke položeni
Isuse, u novi grob sahranjeni
Isuse, od Oca uzvišeni

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, – oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha, – oslobodi nas, Gospodine!
Od nagle i nepripravne smrti
Od smrti vječne
Za gorku muku i smrt tvoju
Za pet presvetih rana tvojih
Za boli žalosne Majke tvoje

Mi grešnici, – tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš živi spomen svoje muke, – tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš pravu pokoru i sretnu smrt milostivo nam udijeliti
Da se dostojiš postojane u kušnjama nas uzdržati
Da se dostojiš svim vjernim mrtvima pokoj vječni darovati

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam , Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – smiluj nam se, Gospodine.

Pomolimo se:Gospodine, Isuse Kriste, Otkupitelju svijeta, koji si prolio svoju krv za otpuštenje grijeha, ponizno te molimo neka nas neprocjenjivo dostojanstvo tvoje muke i smrti potakne na obraćenje i poveća u nama ljubav. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki! Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje on me imenovao. Od usta mojih britak je mač načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu. Rekao mi: »Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A ja rekoh: »Zaludu sam se trudio, nizašto naprezao snagu.« Ipak, kod Gospodina je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sad govori Gospodin, koji me od utrobe Slugom svojini načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: 

Usta će moja razglašivati pravednost tvoju – svi ponavljaju

Tebi se, Gospodine, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi!
prikloni uho k meni i spasi me!

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja:
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruku zlotvora,
iz šake silnika i tlačitelja.

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila.

Usta će moja razglašivati pravednost tvoju
povazdan pomoć tvoju.
Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje,
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.

 

Evanđelje: 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus, sjedeći sa svojim učenicima za stolom, potresen u duhu posvjedoči: »Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!« Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika — onaj kojega je Isus ljubio — bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade mu znak i reče: »Pitaj tko je taj o kome govori.« Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: »Gospodine, tko je taj?« Isus odgovori: »Onaj je kome ja dadnem umočen zalogaj.« Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi, Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uđe u nj Sotona. Nato mu Isus reče: »Što činiš, učini brzo!« Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: »Kupi što nam treba za blagdan!« — ili neka poda nešto siromasima. On dakle uzme zalogaj i odmah iziđe. A bijaše noć. Pošto Juda iziđe, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doći.« Kaže mu Šimun Petar: »Gospodine, kamo to odlaziš?« Isus mu odgovori: »Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poći za mnom. No poći ćeš poslije.« Nato će mu Petar: »Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe!« Odgovori Isus: »Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Pomolimo se: Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

 

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne. Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetom i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom Duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega

Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“. (Selfije)

Priredio: fra Branko Radoš, ofm