63. Molitvena večer - Utorak, 19. svibnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Molitva

Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, štujući Blaženu Djevicu Mariju, Gospu od Zdravlja, hvalimo te, blagoslivljamo i slavimo. Hvala ti što si nam Majku svoga Sina dao za zaštitnicu, jer bolesnima koji zazivaju njezinu zaštitu, sja kao znak ozdravljenja i višnje nade. U ovom času, svrni svoj pogled na naše molbe i Marijin moćni zagovor, te nam udijeli što te molimo. Posebno zaštiti sve oboljele kao i medicinsko osoblje koje im služi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

Slava Ocu…

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji se na gori Tabor preobrazio i svoju nam slavu objavio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…


Litanije Majke dobrog savjeta

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.

Majko Utjelovljene Riječi, moli za nas.
Majko Spasiteljeva,
Majko providnosti,
Majko supatnje,
Majko utjehe,
Majko pomirenja,
Majko jedinstva,
Majko lijepe ljubavi,
Majko svetog ufanja,
Majko milosrđa,
Majko dobrog savjeta,
Djevice, Majko i sliko Crkve,
Djevice, Majko i posrednice milosti,
Djevice, Majko i zaštitnice vjere,
Djevice, Majko i učiteljice mudrosti,
Djevice, puna Duha Svetog,
Savjetnice apostola,
Savjetnice Crkve,
Savjetnice mučenika,
Savjetnice djevica,
Savjetnice sviju svetih,
Savjetnice žalosnih,
Savjetnice zarobljenih,
Savjetnice zlostavljanih,
Savjetnice poniženih,
Savjetnice ostavljenih,
Savjetnice siromaha,
Savjetnice obraćenika,
Savjetnice obitelji,
Savjetnice djece i mladeži,
Savjetnice odgojitelja,
Savjetnice Bogu posvećenih osoba,
Savjetnice svih koji Boga traže,
Zagovornice bolesnika,
Zagovornice umirućih,

Kad nam oslabi vjera, udijeli nam dobar savjet.
Kad nam ponestane nade,
Kad nam ohladni ljubav,
Kad nam utihne radost,
Kad odbacujemo križ,
Kad ne vidimo smisao života,
Kad ne tražimo dobar savjet,
U dvojbama i neizvjesnostima,
U iskušenjima i protivnostima,
U žalostima i tjeskobama,
U pogibeljima i nesrećama,
U nepravdi i progonima,
U potrebama i pothvatima,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Pomolimo se: Gospodine, ti si preblaženu Djevicu Mariju obilno ispunio darovima Duha Svetoga da postane dostojna majka Otkupiteljeva. Obogaćena tim darovima ona je tvoju volju uvijek tražila i vjerno izvršavala, te svim srcem prihvatila naum tvoje ljubavi da sve obnoviš u Kristu. Ti znaš, milosrdni Oče, da su naše misli bojažljive i nesigurne. Molimo te, po zagovoru Majke dobrog savjeta, udijeli nam svoj savjet da nas nauči što je tebi milo i u našim nas naporima i traženjima upravlja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Svjetina Filipljana nahrupi na Pavla i Silu, a pretori trgoše s njih odijelo i zapovjediše da se išibaju. Pošto ih izudaraše, bace ih u tamnicu i zapovjede tamničaru da ih pomno čuva. Primivši takvu zapovijed, uze ih on i baci u nutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade. Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvala Bogu, a uznici ih slušali. Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. Tamničar se prenu oda sna pa kad ugleda tamničarska vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli. Ali Pavao povika iza glasa: »Ne čini sebi nikakva zla! Svi smo ovdje!« Onaj nato zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu; izvede ih i upita: „Gospodo, što mi je činiti da se spasim?« Oni će mu: »Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se - ti i dom tvoj!« Onda navijestiše riječ Gospodnju njemu i svima u domu njegovu. Te iste noćne ure uze ih, opra im rane pa se odmah krsti - on i svi njegovi. Onda ih uvede u dom, prostre stol te se zajedno sa svim domom obradova što je povjerovao Bogu.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Gospodine, tvoja me desnica spasava! – svi ponavljaju

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca,
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao
obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Gospodine, tvoja me desnica spasava.
Gospodin će dovršiti što započe za me!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!


Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: Kamo ideš?' Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem; jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda: grijeh je što ne vjeruju u mene; pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite; a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen.«

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Pomolimo se: Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za koronom oboljele

Molimo za sve ljude koji su od korona virusa oboljeli,
za sve koji se plaše ove infekcije,
za sve koji se boje slobodno kretati,
za liječnike i medicinsko osoblje koje njeguju bolesnike,
za znastvenike koji tragaju za lijekom i zaštitom,
neka Bog našem svijetu u ovom trenutku krize udijeli blagoslov.
Svemogući vječni Bože, ti si naša snaga i zaštita,
brojne generacije prije nas iskusili su te kao moćnog,
kao pomoćnika u svim nevoljama.
Budi uza sve koji su ovom krizom pogođeni,
i osnaži nas u vjeri da se brineš za svakaoga od nas.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući,
u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice naša,
one svoje milostive oči na nas
te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa,
blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo! Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Koji želite šaljite nam fotografije (selfije) vaše obitelji okupljene nedjeljom oko „obiteljskog oltara“

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm