45. Molitvena večer - Petak, 01. svibnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Molitva sv. Josipu radniku

Slavni Sveti Josipe, uzore svih radnika, izmoli mi milost obavljati svoje poslove u duhu pokore, te tako zadovoljiti za svoje moje grijehe. Daj da svoje obaveze obavljam savjesno, ne obazirući se na svoje sklonosti, već jedino na dužnost; da ih izvršim sa zahvalnošću i radošću smatrajući velikom čašću što mogu naravne darove, koje mi je Bog dao, uporabiti i usavršiti u poslu; da ih obavljam uredno i mirno, umjereno i strpljivo i nikada ne uzmaknem pred umorom i poteškoćama; da ih obavljam osobito u čistoj nakani odričući se sama sebe; sve to u sjećanju na smrt i na račun koji ću morati polagati o svakom izgubljenom času, o neiskorištenim darovima, o propuštenim dobrim djelima i o taštoj samodopadnosti kod uspjeha, što tako nagrđuje djela učinjena Bogu za ljubav. Sve Isusu i Mariji za ljubav i po tvom uzoru sveti Josipe! To neka mi bude misao vodilja u životu i na samrti. Amen


Molitve sv. Josipu

I. Zdravo, slavni sveti Josipe, čuvaru neusporedivih blaga nebeskih i davidovski oče Onoga, koji hrani i podržava sva stvorenja. Poslije Presvete Marije ti si svetac najdostojniji naše ljubavi i najzaslužniji našega čašćenja. Između svih svetih ti si jedini imao čast pratiti, voditi, hraniti i grliti Mesiju, kojega su toliki proroci i kraljevi željeli vidjeti. Sveti Josipe, spasi moju dušu te mi od božanskoga milosrđa izmoli milost koju te ponizno prosim. Također blagoslovljenim dušama u čistilištu izmoli veliku utjehu u njihovim mukama.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu…

II. Moćni sveti Josipe, koji si proglašen općim zaštitnikom Crkve, zazivam te među svim svecima kao najmoćnijega zaštitnika bijednih i siromašnih i tisuću puta blagoslivljam tvoje srce, uvijek spremno priskočiti u pomoć. Tebi se, sveti Josipe, utječu udovice, siročad, napušteni, ožalošćeni i unesrećeni svih vrsta; ne postoji bol, tjeskoba ili nesreća kojoj ti milosrdno ne bi pritekao u pomoć. Udostoj se, dakle, zbog darova koje je Bog položio u tvoje ruke, izmoliti mi milost koju te prosim. A vi, duše u čistilištu, molite svetoga Josipa za mene.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu…

III. Tolikim tisućama osoba koje su te prije mene molile dao si utjehu i mir, milosti i koristi. Moja žalosna duša ne nalazi počinak u mukama koje je probadaju. Ti, o, dragi sveče, poznaješ sve moje potrebe i prije nego ti ih molitvom izložim. Ti znaš koliko mi je nužna milost koju te molim. Nijedno ljudsko srce ne bi moglo razumjeti moje muke; a kada bi se i našlo smilovanje kod kakve dobre osobe, ne bi mi mogla pomoći. Tebi se stoga utječem i nadam se da me nećeš odbiti. Sveti Josipe, tješitelju žalosnih, smiluj se mojoj boli i dušama u čistilištu, koje se toliko uzdaju u naše molitve.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu…

IV. Moćni sveče, po svojoj savršenoj poslušnosti Bogu, smiluj nam se
Po svojemu svetom životu prepunu zasluga, usliši nas
Po svojemu predragom imenu, pomozi nam
Po svojemu preblagom srcu, priteci nam u pomoć
Po svojim svetim suzama, utješi nas
Po svojim bolima, smiluj nam se
Po svojim radostima, utješi nas
Od svakoga zla duše i tijela, oslobodi nas
Od svake opasnosti i nesreće, čuvaj nas

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu…

V. Slavni sveti Josipe, bezbrojne su milosti i koristi koje ti isprosiš za siromahe. Bolesnici svih vrsta, potlačeni, oklevetani, izdani, lišeni svake ljudske utjehe, gladni, bijednici potrebni pomoći mole tvoju zaštitu, sigurni da će biti uslišani u svojim molitvama. Ne dopusti, sveti Josipe, da, između tolikih osoba koje si uslišio, budem lišen milosti koju te molim. I prema meni se pokaži moćan i velikodušan, a ja ću, zahvaljujući ti, uskliknuti: “Neka dovijeka živi slavni patrijarh sveti Josip, moj veliki zaštitnik i osobiti osloboditelj duša u čistilištu”.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu…

VI. Vječni božanski Oče, po zaslugama Isusa i Marije, udostoj se udijeliti mi milost koju te molim. Pobožno te molim da prihvatiš moju čvrstu odluku da budem i da ustrajem u redu onih koji žive pod zaštitom svetoga Josipa.

Očenaš - Zdravomarija - Slava Ocu…


Litanije sv. Josipu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluje se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Josipe,
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zaručniće Bogorodice,
Stidljivi čuvaru Djevice,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni Branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe poslušni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćega života,
Čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,
Zaštitniče Hrvatske,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se:Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, njega kojega častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Savao sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem. Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: »Savle, Savle, zašto me progoniš?« On upita: »Tko si, Gospodine?« A on će: »Ja sam Isus kojega ti progoniš! Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.« Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio. U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: »Ananija!« On se odazva: »Evo me, Gospodine!« A Gospodin će mu: »Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se; i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao.« Ananija odgovori: »Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje.« Gospodin mu odvrati: »Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.« Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: »Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.« I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se i uzevši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji.

Riječ Gospodnja


Otpjevni psalam:

Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje! – svi ponavljaju

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!


Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.« To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.


Molitva za koronom oboljele

Molimo za sve ljude koji su od korona virusa oboljeli,
za sve koji se plaše ove infekcije,
za sve koji se boje slobodno kretati,
za liječnike i medicinsko osoblje koje njeguju bolesnike,
za znastvenike koji tragaju za lijekom i zaštitom,
neka Bog našem svijetu u ovom trenutku krize udijeli blagoslov.
Svemogući vječni Bože, ti si naša snaga i zaštita,
brojne generacije prije nas iskusili su te kao moćnog,
kao pomoćnika u svim nevoljama.
Budi uza sve koji su ovom krizom pogođeni,
i osnaži nas u vjeri da se brineš za svakaoga od nas.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Blagoslov

  • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
  • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
  • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm