Pobožnost sv. Petru i Pavlu


Himan

Krasote puno rajsko svjetlo vječito
Natopilo je sjajem sreće zlatni dan,
Što poglavice apostolske vjenčava
I grješnicima prolaz k nebu otvara.

Nebeski vratar i s njim svijeta učitelj,
Ti oci Rima, suci sviju naroda,
U vijeću rajskom sjede s lovor vijencima,
na križu prvi, mačem drugi pobijedi.

Čuj milostivo, Petre, blažen pastiru,
Što molimo te, pa nam grijeha okove
Odriješi riječju kad ti vlast je predana,
Da zemlji nebo otvaraš i zatvaraš.

Naučitelju Pavle, živjet uči nas,
I vuci srca naša u raj sa sobom,
Dok vjera gleda svjetlo iza vela svog,
A kao sunce samo ljubav kraljuje.

Nek bude slava vječna s čašću, štovanjem
I s radosnicom pjesmom Trojstvu Presvetom,
Što u jedinstvu svakim stvorom upravlja
Po svem kolikom nizu vječnih vjekova. Amen.

Po svoj zemlji razliježe se glas njihov.
I do kraja zemlje riječi njihove.

Pomolimo se: Bože, koji si mučeništvom svojih apostola Petra i Pavla posvetio današnji dan, daj Crkvi svojoj, da u svemu slijedi nauku onih po kojima je primila početak vjere. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Molitva svetom Petru

O sveti Petre, ti si kamen na kojem je svemogući Bog dao sagraditi svoju crkvu; isprosi mi molim te živu vjeru, čvrstu nadu i goruću ljubav; potpuno otuđenje od mene samoga, prezir svijeta, strpljenje u nevoljama, poniznost u blagostanju, sjećanje u molitvama, čistoću srca, pravu nakanu u svim mojim djelima, marljivost u ispunjavanju mojih svakodnevnih zadaća, postojanost u razlučivanju, predanju volji Božjoj i postojanost u milosrđu Božjem čak i u smrti, tako da pomoću tvog zauzimanja i tvojim velikim postignućima, ja budem vrijedan doći pred vođu i vječnoga pastira duša Isusa Krista koji s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke. Amen.


Litanije svetom Petru

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!

Sv. Marijo, Majko Božja, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice Apostola, moli za nas!

Sv. Petre, prinče apostola, moli za nas!
Sv. Petre, kojemu su dati ključevi Kraljevstva Nebeskog, moli za nas!
Sv. Petre, gorljiv za slavu Kristovu, moli za nas!
Sv. Petre, čije je srce bilo probodeno jednim pogledom Isusa, moli za nas!
Sv. Petre, koji nisi prestao žaliti što si zanijekao Sina Božjega, moli za nas!
Sv. Petre, čiji su obrazi bili obliveni suzama koje si lijevao do kraja života, moli za nas!
Sv. Petre, koji si plakao “Gospodine, Ti znaš da Te volim“, moli za nas!
Sv. Petre, vezan lancima, za Krista, moli za nas!
Sv. Petre, oslobođen iz zatvora posredstvom anđela, moli za nas!
Sv. Petre, koji si uživao pateći za Krista, moli za nas!
Sv. Petre, čija je sjena liječila bolesne, moli za nas!
Sv. Petre, čijem se glasu i smrt pokorava, moli za nas!
Sv. Petre, da imamo stalno i zajedničko milosrđe jedni za druge, moli za nas!
Sv. Petre, da sve više i više kušamo kako je sladak naš Gospodin, moli za nas!
Sv. Petre, da budemo revni u odanosti tvom nasljedniku, Svećeniku Kristovu, moli za nas!
Sv. Petre, da mognemo pomoći u okupljanju raštrkanih ovaca, moli za nas!
Sv. Petre, da budemo razboriti i pažljivi u molitvi, moli za nas!
Sv. Petre, da mognemo umrijeti blaženom smrću, moli za nas!

Moli za nas Sv. Petre Stijeno,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, koji si sv. Petru Tvom apostolu, udijelio neograničenu moć vezanja i oslobađanja, i dao mu ključeve Kraljevstva Nebeskog, udijeli milost da po njegovu zagovoru mognemo biti oslobođeni iz ropstva grijeha. Koji živiš i kraljuješ s Ocem i Duhom Svetim Bog po sve vijeke vjekova. Amen.


Molitva svetom Pavlu

Slavni sveti Pavle, apostole naroda, kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja do na kraj svijeta. Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo  u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno. Moli za nas, za radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda. Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi. S tobom hvalimo Boga našega Oca:"Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove! Amen." (Ef 3,21)


Litanije na čast svetog Pavla

U ovim litanijama slušamo što nam o svom životu kroz stihove sv. Pisma govori sv. Pavao. Njegova životna priča povezana je na neki način i s našim životom, jer i mi smo, poput njega, pozvani iz mraka u divno Božje svjetlo na službu Tijelu Kristovu.

"Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: kako sam preko mjere proganjao Crkvu Božju i htio je uništiti, te kako sam, u prevelikoj privrženosti svojim očinskim predajama, napredovao u židovstvu i nadmašio sve vršnjake u svom narodu." (Gal 1,14)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Kao takav, ja sam ovaj Put progonio na smrt, vežući u lance i predajući u tamnice ljude i žene." ( Dj 22,4)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Kad se prolijevala krv tvoga svjedoka Stjepana, i sam sam bio prisutan, te odobravao i krvnicima njegovim čuvao haljine. "(Dj 22,20)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Kad sam bio na putu i približio se Damasku, najedanput me oko podne obasja velika svjetlost s neba. "(Dj 22,6)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Ja padoh na zemlju i čuh glas gdje mi govori: Savle, Savle, zašto me progoniš?" (Dj 22,7)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"A ja odvratih: Tko si ti, Gospodine? A on mi odgovori: Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš." (Dj 22,8)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja." (1 Tim 1,15)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Ja sam prije bio hulitelj Boga, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere." (1 Tim 1,13)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Sada živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni." (Gal 2,20)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio Crkvu Božju. Milošću sam Božjom ono što jesam. A milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. " (1 Kor 15,9-10)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Triput saam bio šiban, jedanput kamenovan, triput brodolom doživio, jednu noć i jedan dan proveo na dubokom moru. Bio sam na čestim putovanjima u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji." (2 Kor 11, 25-27)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Mogu oskudijevati, mogu i obilovati. Navikao sam na sve: biti sit i gladovati, obilovati i oskudijevati. Sve mogu u onome koji mi daje snagu." (Fil 4,12-13)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani: sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti, sa strpljenjem podnosite jedni druge u ljubavi." (Ef 4,1-2)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa." (Fil 1,6)

 • Sveti Pavle, moli za nas!

"Molim te u ime poznate ljubavi, takav kakav upravo jesam: Pavao, starac. Sjećajte se mojih okova! Milost s vama!" ( Flm 1,9; Kol 4,18)

 • Sveti Pavle, moli za nas!


Molitva apostolskim prvacima

Bože, tvoj je Sin blaženom Petru udijelio ključeve kraljevstva nebeskog, a po svetom Pavlu proširio svoju Radosnu vijest širom svijeta, molim te, zaštiti narod svoj koji se pouzdaje u zagovor tvojih apostola svetog Petra i Pavla. Sačuvaj ga, ojači vjerom, utješi nadom, obaspi ljubavlju i obranom vječnom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.