61. Molitveni dan - Nedjelja, 17. svibnja 2020. u 11.00 sati


Preporučam u svečanom odijelu sudjelovati na svetoj misi. Izravan prijenos svete mise iz misijske kapelice u Luzernu putem facebooka u 11 sati. www.facebook.com/HKMLuzern/
Pozivam da pobožno sudjelujete u prijenosu, te da tijekom mise ne pišete nikakve komentare. To učinite nakon molitvenog programa.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


P.   Bog, Otac milosrđa, izbavlja nas od zla i tješi nas u svakoj našoj nevolji. Po svome Sinu, uskrsnulome od mrtvih, on nas krijepi svojim mirom.

S.   Blagoslovljen Bog u vijeke.

Sastavni dio ljudskog postojanja su zakoni i zapovijedi. Kako imaju represivnu notu moranja, ljudi ih uz sve dobro koje mogu nositi, doživljavaju i kao ograničavanje slobode. Ovo vrijeme epidemije nam to savršeno pokazuje. Naizgled smo slobodni, a zapravo nismo. Hvalimo se visokim stupnjem razvijenosti našega društava, a sad nam je zabranjeno ono najosnovnije: djeci i mladima je onemogućeno ili otežano školovanje, odraslima posao, nama vjernicima prakticiranje vjere, svima druženja, putovanja, zabave.

I Bog je dao zapovijedi. Imamo ih na oltaru. Dao ih je ne da ljudima ograniči slobodu, nego da ih sačuva, jer nerijetko smo robovi svoje slobode. Sve što je Bog napisao na kamenim pločama Isus je pojednostavio i sveo na jednu jedinu: Ljubav. “Ljubi i radi što hoćeš” – govorio je sv. Augustin. Molimo da u ljubavi pristupamo životu, ljudima, zakonima. Ovih se dana sjećamo i žrtve našega naroda od drugog svjetskog rata do danas, pa molimo za one koji su u ime nepravednog zakona ili zakona jačeg osuđeni, mučeni ili ubijeni da budu Božjom ljubavlju nagrađeni.

Danas smo trebali slaviti s našim prvopričesniicma, ali to moramo odgoditi za drugo vrijeme. Svejedno smo danas s našim privopričesnicima i svakoga od njih kao jedan cvijet prinosimo Gospi. Molimo danas za njih, a oni su: Ivan Ćurić, Noa Kafadar, Dario Garić, Daniel Nađivan, Nikola Mikulić, Matej Jurčević, Gabriel Golub, Filip Kolenda, Ivano Filipović, Benedikt-Ante Vladović, Petar Milićević, Vanesa Domić, Lea Djaković, Lara Taraba, Laura Vučić, Dea Dujić, Katarina Bauer, Mia Parić, Zara-Ana Puljić, Emeli Marjanović i Jana Rajić. Kajimo se i molimo  za oproštenje.


Ostati nekoliko trenutaka u tišini.


Gospodine, koji si došao na svijet da svi ljudi upoznaju ljubav nebeskoga Oca, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, koji nas je ostavljaš u našim nevoljama nego nas krijepiš svojim Duhom, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, koji naše živote rasvjetljavaš svjetlom vječnoga života, smiluj se.

P.   Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


MISNA ČITANJA

Prvo čitanje             

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam  

Kliči Bogu, sva zemljo. – svi ponavljaju

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!«
Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.

On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stoga se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom.

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!


Drugo čitanje        

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s  poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

Riječ Gospodnja.


Evanđelje   

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Riječ Gospodnja.


Homilija

Neka djevojčica je ostala bez roditelja. Jedna ju je obitelj odlučila usvojiti i pokloniti svu svoju ljubav. Vraćajući se s putovanja njen joj otac kupi jednu lijepu lutku. Djevojčica joj se jako obradovala. Igrala se s njom po čitav dan. No, nakon nekoliko dana na zaprepaštenje njenih roditelja bacila je u smeće. Zašto si to učinila - pitao ju je njen otac. Djevojčica je kroz suze drhtavim glasom odgovorila: Sto puta sam joj kazala da je volim, a ona mi nije ništa odgovorila!

Stotine puta i na stotine načina Bog nam je kazao da nas voli. Govori nam to i preko darova ali i preko opomena. I iz ove pandemije mnogi će puno toga dobroga naučiti. Neki vjerojatno neće ništa. U neke je obitelji ova pandemija vratila zajedničku molitvu koja je bila nestala. Neki i u mraku naziru bar malo svijetlo, drugima je i na ljetnom suncu mračno.  Ovo je zato prilika da preispitamo svoj život. Sva naša dobra djela pred Bogom vrijede malo ako nisu učinjena iz ljubavi. Ali ni naša ljubav ne vrijedi spomena, ako je ne potvrđuju djela.

Isus danas kaže: «Ako me tko ljubi, zapovijedi će moje čuvati.» Možda nam ova rečenica para uši, jer navikli smo slušati o ljubavi, a ne o zapovijedima. Danas svi govore o ljubavi: o ljubavi prema Bogu, Kristu, ljudima, prirodi, svijetu, životinjama... Svi se danas na ljubav pozivaju, svi ljubav brane, svi u ime ljubavi kritiziraju. A nerijetko se stekne dojam da o ljubavi lijepo govorimo, ali suprotno ljubavi činimo.

«Tko čuva i obdržava moje zapovijedi, taj me ljubi!» - kaže Krist. Zar se ljubav doista pokazuje samo kroz zapovijedi? Zar ljubav ne nadilazi zapovjedi? Svakodnevni nam život govori da mnoge zapovjedi obdržavamo i izvršavamo zato jer moramo, a ne zato jer želimo. Radi se o prisili, a ne ljubavi. Mučimo se obdržavati zakone i mjere koje se tiču ove pandemije, jer ih nismo zavoljeli, nego su nam nametnuti. Nažalost mi ljubav najčešće svodimo na svoju mjeru i svoje sklonosti. Ljubav je tu da meni služi, a ne da ja služi ljubavi !?

Ljubav je po svojoj definiciji usmjerenost naše volje prema drugoj osobi. Ljubav ne postoji bez sviđanja, ono je «njezina majka i svakodnevna hrana», kako zapisa sv. Franjo Saleški. Ali ljubav nije samo sviđanje. Ljubav sviđanjem započinje, a dobrohotnošću završava. Ljubav koja ostane samo na sviđanju i ne dođe do dobrohotnosti nije ljubav nego sebičnost koja u prvi plan ne stavlja drugoga nego sebe.

Isus tu ide do kraja zato kaže : «Nema veće ljubavi nego svoj život dati za druge!» Ljubav dakle u Božjim očima nije sviđanje nego dobrohotnost. Valja prihvatiti što nam On govori i što od nas iz ljubavi traži. Prihvatiti Božju viziju nas samih. Upravo ovdje najčešće padnemo. Čim Crkva naglašava da treba obdržavati Božje zapovijedi, odmah je staromodna. Čim Krist nešto traži, odmah nije popularan. Voljeti ne znači prihvatiti samo ono što nam se sviđa, nego prvenstveno ono što nam se ne sviđa. Treba voljeti kad gubimo, a ne kad dobivamo. U ovom kontekstu je i današnje evanđelje: «Tko vrši moje zapovijedi, taj me ljubi!» U suprotnom ne prilagođavamo se mi Kristu, nego očekujemo da se On prilagođava nama.

Danas se puno diskutira o problemima svijeta. Jedni kažu da je najveći problem prevelika razlika između bogatih i siromašnih. Drugi, da je najveći problem veliki postotak ovisnika o drogi, alkoholu, kocki... Treći, da je najveći problem u pretjeranom zagađivanju okoliša. Mogli bismo ovako nabrajati u nedogled. No, ovo nisu problemi. Ovo su samo posljedice. Najveći problem je nedostatak ljubavi. Dok god ne dopustimo da nas Bog dotakne svojom svemoćnom ljubavlju, ostat ćemo siromašni. Dok god njegova zapovijed ljubavi ne bude misao vodilja našeg života, bit ćemo nesretni. Dok god svijetlo njegove riječi ne prodre u nas, ostat ćemo u tami. 

Treba zato uvijek imati na umu: sreća je ljubiti i biti ljubljen. Ali i neprestano biti svjestan: nije sreća uvijek u radosti. Oni koji Boga ljube, možda češće liju suze nego što se smiju. To stoji. Ali stoji i druga činjenica: veliki ljubitelji Boga sretni su i u suzama, a veliki mrzitelji nesretni i u pobjedničkoj radosti. «Pakao nije ništa drugo - zapisa jedan književnik - nego duša bez ljubavi».

Potrudimo se da nam život bude ispunjen ljubavlju, pa nam nikakva zapovijed i nikakva zabrana neće biti nepremostiva. Dapače kroz nju ćemo još više i iskrenije ljubiti. Neka nas vodi Onaj koji je ljubav sama. Amen.

P.   U zajedništvu obiteljske  Crkve ispovjedimo sada svoju vjeru.

Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


Molitveni zazivi

Nebeski nas je Otac obnovio duhom svoje ljubavi da uvijek budemo vjerni suradnici njegova nauma spasenja. Stoga ga ponizno molimo:

1. Neka Duh Sveti bude Nadahnitelj i Branitelj tvoje Crkve u naviještanju evanđelja, u življenju vjere i u zauzimanje za dobrobit svekolikog društva, molimo te.

2. Prodahni mudrošću Duha Svetoga papu Franju i biskupa našega, daj da u službi upravljanja
i naučavanja budu uvijek poslušni tvojoj riječi i istinski svjedoci tvoje ljubavi, molimo te.

3. Pohodi svojom milošću sve obitelji da spoznaju dar zajedništva i svetost sakramenta iz kojega su nastale; obnovi ljubav među supružnicima da jedni drugima budu pomoć i poticaj u življenju vjere i u odgoju djece na putu spasenja, molimo te.

4. Povrati zdravlje svim bolesnima, budi blizu svima koji su osamljeni, a liječnike i sve ljude u zdravstvu i skrbi za potrebite nadahni potrebnim znanjem i radošću služenja, molimo te.

5. Nas, sabrane u tvoje ime, ispuni svojim mirom da ljubav kojom nas ljubiš svjedočimo svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.

P.   Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom koju nas je naučio Krist Gospodin.

S.   Oče naš…

Bože, ljubitelju ljudi, u daru Duha Svetoga dao si nam Branitelja koji nas čuva postojane u tvojoj istini. Ozdravi u nama sve što je tebe nedostojno i pomozi da svakodnevno rastemo u poznanju Dara koji si u nas pohranio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Molitva za duhovnu pričest (papa Franjo)

Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako Te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim Te i ujedinjujem se s Tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od Tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za oslobođenje od korona virusa

Gospodine, oslobodi nas bolesti i straha, ozdravi sve bolesne i korona virusom zaražene, osnaži i utješi njihove obitelji, podaj mudrosti odgovornima na vlasti da donose dobre odluke, daruj snagu i upornost liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima, vojnicima, voloneterima, a preminulima život vječni. Koji žiivš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva za hrvatski narod

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo,
moćna zaštitnice naše domovine i našega hrvatskog naroda!
Premda nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju
izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim
za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našeg naroda,
te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.
Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina
isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov,
pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama.
Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih.
Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje
kako Ti je naš narod uvijek kroz stoljeća iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare,
cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja.
Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve
provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju
i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života
da slavimo ondje Trojedinog Boga u vijeke vjekova. Amen

Bl. Alojzije Stepinac


Blagoslov

P.   Bog Otac, u čijoj je ruci život svih ljudi, bio nam milostiv i otkrio nam svoju dobrotu i blizinu.
S.   Amen.
P.   Krist, jedinorođeni Božji sin, koji je svojom smrću usmrtio našu smrt i svojim nam uskrsnućem otvorio vrata vječnosti, rasvijetlio nas svjetlom pouzdane i postojane vjere.
S.   Amen.
P.   Bog Duh Sveti, koji sve oživljava i obnavlja vêzom ljubavi, utješio nas u našim nevoljama i okrijepio nas svojim mirom.
S.   Amen.
P.   Blagoslov Boga svemogućega neka siđe na nas i ostane vazda nad nama.

Ostanimo u miru!
Bogu hvala!


Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.

Koji želite šaljite nam fotografije (selfije) vaše obitelji okupljene nedjeljom oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: Fra Branko Radoš, ofm