20. Molitvena večer - Ponedjeljak, 06. travnja 2020.


Molimo za potresom pogođene u Zagrebu, za naš hrvatski narod i da nas sve Bog sačuva od virusne pandemije.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…

 

Molitvena nakana

Oslobodi me, Gospodine, od svake vrste straha.
Oslobodi me straha da ništa ne vrijedim
i da nisam dovoljno sposoban.
Oslobodi me od straha da neću biti voljen
ili da ću biti odbačen i neprihvaćen.

Oslobodi me straha od samoće, bolesti i smrti.
Molim Te, oslobodi me straha od ljudi
i straha da sam lošiji i slabiji od drugih.
Oslobodi me straha da će mi se nešto loše dogoditi
i da neću uspjeti u svojim poslovima.
Oslobodi me straha od progonstva zbog svjedočenja
i vodi me po Duhu Svetom da živim po Tvojoj volji.

Ohrabri me da se ne bojim istine i da je uvijek govorim.
Ovo molim uzdajući se u moćni zagovor
Majke Božje žalosne, te u snazi i moći Isusa Krista,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 

MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koji je za nas bičevan bio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koji je za nas teški križ nosio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koji je za  nas raspet bio - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu
   

 

Litanije Muke Gospodnje

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Isuse, Sine Boga života, smiluj nam se!
Po Tvom svetom životu i vladanju,
Po svetom životu i smrti Tvojoj,
Po žalosti što si je trpio kad si išao u Getsemani,
Po Tvojoj triput ponovljenoj molitvi,
Po Tvojoj smrtnoj tjeskobi na Maslinskoj gori,
Po predanosti Tvoje volje volji Očevoj,
Po Tvom krvavom znoju,
Po Tvom teškom i bijednom zatvoru,
Po sramotnoj ćuški kod Anne, velikog svećenika,
Po izrugivanju i vezanju što si u noći pretrpio,
Po krivoj presudi što je Kajfa nad Tobom izgovorio,
Po izrugivanju što si ga kod Heroda podnio,
Po poniženjima što si ih podnio dok su Te vukli od suca do suca,
Po Tvojoj strpljivosti i šutnji,
Po Tvom pogrdnom svlačenju i vezanju za stup,
Po Tvom bolnom bičevanju,
Po Tvom bolnom i sramotnom krunjenju,
Po Tvom purpurnom odijelu i ruganju,

Poradi Tvoga popljuvanoga, presvetog Lica, smiluj nam se!
Poradi pogrda i poruga što si pretrpio kad su Te pokazali narodu,
Poradi Tvoga bolnoga Srca, koje je trpjelo kad si čuo povike »Raspni ga!«,
Poradi strašne presude što ju je Pilat nad Tobom izgovorio,
Poradi ljubavi kojom si zagrlio križ svoj i položio ga na svoja ramena,
Poradi svih udaraca, boli i nevolje što si pretrpio sve do Kalvarije,
Poradi krvavih koračaja što si ih učinio sa svojim teškim križem,
Poradi gorke boli što si je pretrpio od svoje rane na ramenu,
Poradi duboke sućuti što si je osjetio kad Ti je Tvoja Majka došla ususret,
Poradi strašne boli i sramote što si je podnio kad su Ti skidali odijelo,
Poradi Tvoje tjeskobe i Tvojih jecaja od straha pred razapinjanjem,

Poradi bolnih razvlačenja Tvojih udova na križu,
Poradi nasilnog pribijanja Tvojih ruku i nogu,
Poradi boli što si ih oćutio kad se je potreslo Tvoje Presveto Srce i svi Tvoji udovi,
Poradi naglog i žestokog dizanja i spuštanja Tvoga križa,
Poradi bogohulnih i pogrdnih riječi koje si na križu podnio,
Poradi Tvojih sedam svetih riječi što si ih izgovorio,
Poradi svih boli što si ih na svom cijelom Tijelu podnio,
Poradi ljubavi kojom je gorjelo Tvoje Srce za spas čovječanstva,
Poradi svake Tvoje kapljice krvi što si je prolio,
Poradi duboke sućuti što je Tvoja Majka podnijela s Tobom i Ti s Njom,
Poradi gorkih suza što si ih na križu prolio,
Poradi Tvoje žeđe i Tvoga pića od žuči i octa,
Poradi pada Tvoje glave na prsa,
Poradi Tvoje gorke smrtne borbe,
Poradi bolnih udaraca što ih je Tvoje Srce pretrpjelo,
Poradi posljednjeg, nemilosrdnog udarca, koji je probo Tvoje plemenito Srce,
Poradi Tvoje otvorene rane na boku,
Poradi vode i krvi što je iz nje potekla,
Poradi ljubavi kojom si sva mučenja i boli podnio,
Poradi zagovora i zasluga Tvoje preslavne Majke i svih svetaca.

Isuse čuj nas !
Isuse, usliši nas!

Spasitelju svijeta, koji si nas svojim križem i trpljenjem otkupio, smiluj se nama!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Gospodine Isuse, primi ove svete litanije, što ih Tebi prinosimo sjedinjujući se s najvećom ljubavlju s kojom si Ti dragovoljno izdržao i podnio sve rane i boli, svu sramotu i prezir, svu svoju tjeskobu i nevolju. Molim Te da sve boli što smo ih u litanijama spomenuli, pokažeš i žrtvuješ svom nebeskom Ocu za naše mnogobrojne grijehe kojima smo Ga ikada uvrijedili! Amen.

 

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Evo Sluge mojeg koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje! Na njega sam svoga Duha izlio: on će donijet pravo narodima; vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čut po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti; po istini on će donijet pravo, neće sustat niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ovako govori Gospodin, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodu na njoj, i dah bićima što njome hode. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za Savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.

Riječ Gospodnja. 

 

Otpjevni psalam:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje. – svi ponavljaju 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani,
oni posrću i padaju.

Nek se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

 

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene narodne pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti. Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: »Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?« To ne reče zbog toga što mu bijaše do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Nato Isus odvrati: »Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek!« Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje pa se okupi, ne samo zbog Isusa već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih. A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva za duhovnu pričest

Pomolimo se: Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Presvetom Sakramentu, ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećavam da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u Presvetom Sakramentu, dođi barem duhovnim načinom u moje srce. (Pomisli da si Isusa doista primio.) Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim Tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen.

 

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne. Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetom i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom Duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega

Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Ostanimo u miru!

Bogu hvala!

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“. (Selfije)

Priredio: fra Branko Radoš, ofm