34. Molitvena večer - Ponedjeljak, 20. travnja 2020.


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


Predvoditelj: Bože, u pomoć mi priteci.
Svi: Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Predvoditelj: Slava Ocu... Svi: Kako bijaše…


Molitva Majci Dobrog Savjeta

Majko Dobrog Savjeta, pokaži nam uvijek kako služiti čovjeku svih naroda, kako ga dovesti putu spasenja. Kako braniti pravdu i mir na svijetu koji je stalno uništavan sa svih strana. Koliko živo želim povjeriti ti sve teške probleme društva, sustava, država. Probleme koji ne mogu biti riješeni mržnjom, ratom ili samouništenjem već samo mirom, pravdom, poštivanjem svakog čovjeka i narodnosti. O Majko Crkve! Učini da Crkva uživa slobodu i mir u ostvarivanju svog poslanja spasenja i da hodeći prema tom cilju postane zrela, do zrelosti vjere i potpuno ujedinjena! Pomozi nam pobijediti suprotnosti i teškoće! Pomozi nam otkriti svu jednostavnost, ponos i dostojanstvo kršćanskog poziva! Pomozi da ne nedostaju radnici u vinogradu Gospodnjem! Posveti obitelji, bdij nad dušama mladih i srcima djece. Pomozi nam svladati velike moralne prijetnje koje pogađaju sve oblike života i ljubavi. Izmoli nam milost trajnog obraćenja, svjedočenja križa i uskrsnuća tvoga Sina. Amen.

(Sv. Ivan Pavao II.)


MOLITVA KRUNICE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Oče naš…

 1. Zdravo Marijo … Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Zdravo Marijo … Koji neka nam učvrsti ufanje.
 3. Zdravo Marijo … Koji neka nam usavrši ljubav.

 Slava Ocu…

 1. Koga si Djevice po Duhu svetome začela – Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 2. Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 3. Koga si Djevice u Betlehemu rodila - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 4. Koga si Djevice u hramu prikazala - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
 5. Koga si Djevice u hramu našla - Očenaš, deset Zdravomarija i Slava Ocu…
   

Litanije Majke dobrog savjeta

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.

Majko Utjelovljene Riječi, moli za nas.
Majko Spasiteljeva,
Majko providnosti,
Majko supatnje,
Majko utjehe,
Majko pomirenja,
Majko jedinstva,
Majko lijepe ljubavi,
Majko svetog ufanja,
Majko milosrđa,
Majko dobrog savjeta,
Djevice, Majko i sliko Crkve,
Djevice, Majko i posrednice milosti,
Djevice, Majko i zaštitnice vjere,
Djevice, Majko i učiteljice mudrosti,
Djevice, puna Duha Svetog,
Savjetnice apostola,
Savjetnice Crkve,
Savjetnice mučenika,
Savjetnice djevica,
Savjetnice sviju svetih,
Savjetnice žalosnih,
Savjetnice zarobljenih,
Savjetnice zlostavljanih,
Savjetnice poniženih,
Savjetnice ostavljenih,
Savjetnice siromaha,
Savjetnice obraćenika,
Savjetnice obitelji,
Savjetnice djece i mladeži,
Savjetnice odgojitelja,
Savjetnice Bogu posvećenih osoba,
Savjetnice svih koji Boga traže,
Zagovornice bolesnika,
Zagovornice umirućih,

Kad nam oslabi vjera, udijeli nam dobar savjet.
Kad nam ponestane nade,
Kad nam ohladni ljubav,
Kad nam utihne radost,
Kad otklanjamo križ,
Kad ne vidimo smisao života,
Kad ne tražimo dobar savjet,
U dvojbama i neizvjesnostima,
U iskušenjima i protivnostima,
U žalostima i tjeskobama,
U pogibeljima i nesrećama,
U nepravdi i progonima,
U potrebama i pothvatima,

 • Sveta Marijo, Majko dobrog savjeta!
 • Budi uvijek uz nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 • U svakoj prigodi života.
 • Udijeli nam dobar savjet!

Pomolimo se: Gospodine, ti si preblaženu Djevicu Mariju obilno ispunio darovima Duha Svetoga da postane dostojna majka Otkupiteljeva. Obogaćena tim darovima ona je tvoju volju uvijek tražila i vjerno izvršavala, te svim srcem prihvatila naum tvoje ljubavi da sve obnoviš u Kristu. Ti znaš, milosrdni Oče, da su naše misli bojažljive i nesigurne. Molimo te, po zagovoru Majke dobrog savjeta, udijeli nam svoj savjet da nas nauči što je tebi milo i u našim nas naporima i traženjima upravlja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


MISNA DNEVNA ČITANJA

Prvo čitanje:

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Otpušteni, odoše Petar i Ivan svojima i javiše što im rekoše veliki svećenici i starješine. Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: »Gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima! Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida, po Duhu Svetom rekao: Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju? Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv Gospodina i protiv Pomazanika njegova. Rote se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude. I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju! Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.« I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani i svi se napune Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Blago svima koji se utječu Gospodinu! – svi ponavljaju

Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski,
knezovi se rote protiv Gospodina
i Pomazanika njegova:
»Skršimo okove njihove
i jaram zbacimo!«

Smije se onaj što na nebu stoluje,
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu,
žestinom ih on zbunjuje:
»Ta ja kralja svog postavih
nad Sionom, svojom svetom gorom.«

Obznanjujem odluku Gospodnju:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.
Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom,
i razbit ih kao sud lončarski.«


Evanđelje: 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov. On dođe Isusu obnoć i reče mu: »Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.« Odgovori mu Isus: »Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!« Kaže mu Nikodem: »Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?« Odgovori Isus: »Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.' Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum,a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.«

Riječ Gospodnja.


Molitva za duhovnu pričest

Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u otajstvu euharistije ostavio divan spomen svoje ljubavi, u nemogućnosti da te sada primim na sakramentalan način izričem ti svoju ljubav i čeznuće da budem jedno s tobom; smjerno te molim: otvori vrata moga srca i po snazi svoga Duha nastani se u meni kako bih osjetio i sa svojim bližnjima dijelio ljepotu zajedništva s tobom. Rasvijetli me svjetlom svoga uskrsnuća koje rasvjetljuje sve tmine i sav život. Predajem ti svega sebe i sjedinjujem se s tobom. Ne dopusti da se ikada odijelim od tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne. Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetom i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom Duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Blagoslov

 • Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva. - Amen.
 • Neka nas licem svojim obasja i milostiv neka nam bude! - Amen.
 • Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam podari! - Amen.

I neka na sve nas siđe blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina + Duha Svetoga. Amen.

Svetom vodom blagoslovite osobe i prostor u kojem živite.
 

Šaljite nam fotogafije (selfije) vaše obitelji okupljene oko „obiteljskog oltara“.

Priredio: fra Branko Radoš, ofm