Pobožnost Srcu Isusovu i Marijinu


Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav tebi posvetiti i uvijek biti tvoj. Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio da ti se i oni vrate! Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke!


Prikazanje Srcu Isusovu

Vječni Oče, prikazujem ti Presveto Srce Isusovo sa svom njegovom ljubavlju, sa svim njegovim patnjama i sa svim njegovim zaslugama:

  • Da zadovoljim za sve grijehe što sam i učinio danas i za svega života svojega. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…
  • Da se pročisti ono dobro što sam učinio danas i za sveg života svojega. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…
  • Da Ti nadoknadim za sva dobra djela što sam ih propustio učiniti danas i za svega života svojega. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…
  • Da Ti zahvalim za sva dobročinstva koja sam primio danas i za sveg života svojega. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…


Zlatna krunica na čast Presvetog Srca Isusova

Kratka krunica - moli se na običnu krunicu na ovaj način:

Umjesto Vjerovanja
Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to više!

Umjesto Očenaša
Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe
i za potrebe svete Crkve.

Umjesto Zdravomarije
Isuse, blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svojemu.

Umjesto Slava Ocu:
Slatko Srce Marijino - budi moje spasenje!

Na kraju izmoli:
Očenaš… Zdravomarijo... Slava Ocu...


LITANIJE PRESVETOGA SRCA ISUSOVA 

Gospodine, smiluj se! 
Kriste, smiluj se! 
Gospodine, smiluj se! 
Kriste, čuj nas! 
Kriste, usliši nas! 

Oče nebeski, Bože, smiluj se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se!
Duše Sveti, Bože, smiluj se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se!

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj se!
Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Svetoga sazdano, 
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno, 
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, 
Srce Isusovo, hrame Božji sveti, 
Srce Isusovo, šatore Višnjega, 
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska, 
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, 
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo, 
Srce Isusovo, kreposti svih bezdane, 
Srce Isusovo, svake hvale predostojno, 
Srce Isusovo, kralju i središte svih srdaca, 
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja, 
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, 
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo, 
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo, 
Srce Isusovo, željo bregova vječnih, 
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa, 
Srce Isusovo, bogato za sve, koji zazivaju tebe, 
Srce Isusovo, izvore života i svetosti, 
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših, 
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, 
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših, 
Srce Isusovo, do smrti poslušno, 
Srce Isusovo, kopljem probodeno, 
Srce Isusovo, izvore sve utjehe, 
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše, 
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše, 
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe, 
Srce Isusovo, spasenje onima, koji se u te ufaju, 
Srce Isusovo, ufanje onima, koji u tebi umiru, 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! 

  • Isuse blaga i ponizna Srca, 
  • učini srce naše po Srcu svojem! 

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grješnika tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli, umilostivljen, u ime istoga Sina svojega, Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen

Na kraju izmolite osobnu ili obiteljsku posvetu Srcu Isusovu i Marijinu


Obiteljska posveta srcu Isusovu i Marijinu

Majko Marijo, Kraljice obitelji, naša se obitelj, ujedinjena u međusobnoj ljubavi, danas izručuje tvom Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu. Gospodine Isuse, ujedinjeni u tvoje ime, po Marijinu Bezgrješnom Srcu posvećujemo se i izručujemo tvom Presvetom Srcu. Učini naša srca po Srcu svome, da bi Ti u nama i među nama sve više živio. Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, pomozite nam da mognemo savjesno vršiti svoje dužnosti, živjeti prema Božjim i crkvenim zapovijedima, osobito zapovijedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, da uzmognemo prihvatiti Evanđelje u svoje srce i ravnati se prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Želimo poštivati jedni druge, biti strpljivi jedni prema drugima, opraštati si međusobno, poput Krista predano nositi svoj križ i truditi se za onu ljubav koja je spremna položiti svoj život za drugoga. Ne želimo se zatvarati sami u sebe, nego biti pažljivi i otvoreni prema potrebama rodbine i drugih ljudi.

Kao domaća Crkva, neka naša obitelj bude zajednica milosti i molitve, škola ljudskih i kršćanskih kreposti, napose kreposti ljubavi. Rado ćemo sudjelovati u životu župske zajednice, sudjelovati na svetoj misi, te u sakramentu svete ispovijedi ostvarivati izmirenje s Bogom i među sobom. Euharistijski kruh neka nas učini jednim jedinim tijelom. Svakodnevna obiteljska i osobna molitva neka nam budu najjači poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti koje imamo kao kršćanska obitelj. Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, čuvajte nas od svakog grijeha. Posebno odlučujemo da ćemo se čuvati grijeha protiv vjere, ufanja i ljubavi, grijeha psovke i bludnosti, grijeha jezika i zavisti, grijeha mržnje i svakog zla.

Obećajemo da ćemo svetkovati dane Gospodnje. Za obraćenje grješnika ćemo rado moliti svetu krunicu i svetkovanjem prvih petaka i prvih subota davat ćemo zadovoljštinu za uvrede kojima vas vrijeđamo mi i od Boga udaljeni svijet. Pomozite nam da uzmognemo stalno živjeti u Božjoj milosti te vam ostanemo vjerni do kraja. Neka svi članovi naše obitelji postignu sretnu starost i nekoć s prijateljima uživamo vječnu radost na nebu. Amen.


Osobna posveta srcu Isusovu i Marijinu

Vječni Oče, želim se u Duhu Svetom posvetiti i predati Isusovu i Marijinu Srcu, da bih tako mogao postati tvoje sve odanije i vjernije dijete. Majko Marijo, ja se danas predajem tvome Bezgrešnom Srcu. Primi me pod svoju majčinsku zaštitu i vodi me k svome Sinu Isusu. Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrešnom Srcu se posvećujem i izručujem Tvome Presvetom Srcu. Učini srce moje po Srcu svome, da bi Ti sve više živio u meni.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, s ovom posvetom i izručenjem želim vam uzvratiti ljubav koju ste mi iskazivali čitavim svojim zemaljskim životom, posebno na Kalvariji, i koju mi još i danas iskazujete. Ujedno obnavljam svoju krsnu posvetu Trojedinom Bogu: odričem se grijeha, zavodljivosti zla i sotone; vjerujem sve što nam je Bog objavio i kako nas uči Katolička crkva. Obećavam da ću vršiti Isusovu zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu i izvršavati Božje i crkvene zapovijedi te da ću se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Time želim doprinijeti jedinstvu i rastu Crkve. Rado ću moliti svetu krunicu, osobno, u obitelji i u drugim zajednicama te pobožnošću Prvih petaka i Prvih subota dati zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe čitavog svijeta.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, pomozite mi da prihvaćam Evanđelje u svoje srce te ga živim u vjeri, ufanju i ljubavi. Tako će Isus Krist, po svome križu i uskrsnuću, za mene biti put, istina i život. Neka se hranim nebeskim Kruhom i živim od euharistijske žrtve, da bih mogao svladati svako zlo i uvijek izabrati život. Pun povjerenja utječem se pod zaštitu vaših dragih srdaca. Čuvajte me u svim opasnostima i na kraju ovog zemaljskog hodočašća sretno me dovedite u vječnu domovinu. Amen.


Blagoslov

Neizmjernom ljubavlju Božanskog srca Isusova i Bezgrješnog srca Marijina
blagoslovio nas svemogući Bog:  + Otac i + Sin i + Duh Sveti. Amen.