Devetnica sv. Anti Padovanskom


4. – 13. lipnja 2020.


UVODNA MOLITVA

O slavni sveče sv. Ante, ti osobiti zaštitniče kršćanstva, želeći te iz svega srca hvaliti i isprositi tvoj zagovor od Boga, kanim uz pomoć Božju na tvoju čast obaviti ovu devetodnevnu pobožnost, pohađati tvoj oltar i prisustvovati svetoj misi na slavu Božju i tvoju čast. Odlučujem da ću se za ove pobožnosti ispovjediti i pričestiti. Samo te molim, sv. Ante, da se udostojiš primiti ovu moju pobožnost i isprositi mi za dušu i tijelo od dragoga Boga potrebite milosti.


PRVI DAN
O slavni sv. Ante, ti ljubitelju svih kreposti, čuj poniznu našu molbu i isprosi nam od Boga milost da postojano hodimo putem straha Gospodnjega. To te molimo za tvoju naklonost prema pobožnosti i svetosti kojom si od svoje mladosti blistao.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


DRUGI DAN
O sveti Ante, ti uzore svetosti, izmoli nam stalnu mržnju na grijeh i goruću ljubav za krepošću. Molimo te po tvojem čeznuću za savršenošću kojom si se u redu svetog Franje među braćom odlikovao.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


TREĆI DAN
O veliki Ante, ti svijetlo Crkve, isprosi nam od Boga milost da svomu bližnjemu svijetlimo dobrim primjerom. To te molimo za tvoj kreposni život koji si Ti u redu svetog Franje provodio kao najljepši uzor svima.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


ČETVRTI DAN
O revni slugo Marijin, revni štovatelju Isusa Krista, sveti Ante, užezi i u našem srcu ljubav prema Isusu i Mariji. Molimo te to za ono neopisivo veselje koje je osjetila tvoja duša dok je dijete Isus počivao na tvojim rukama.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


PETI DAN
O sveti Ante, ti si svijetlo nevjernika; isprosi nam od Boga milost da se u svetoj vjeri ne kolebamo, nego da sveto Evanđelje uvijek neustrašivo branimo i po njegovoj božanskoj nauci živimo. Molimo te za ovo tvoje propovijedanje i čudo kojim si nevjernike priveo štovanju Presvetog Oltarskog Sakramenta.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


ŠESTI DAN
O čudotvorni sveti Ante, ti oče sirota i nevoljnika, tebi izručujemo sve bijede i nevolje, čuvaj nas od pogibli duše i tijela. To te molimo za moć čudesa kojima te je Gospodin proslavio.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


SEDMI DAN
O sveti Ante, hrabri pobjedniče svih napasti, izmoli nam jakost u napastima da tako ne bude za nas izgubijena dragocjena Krv božanskog Spasitelja. Isprosi nam u času smrti pomoć protiv svih navala zlobnog duha. Molimo te za onu pobjedu koju si često puta u životu, a osobito na času smrti nad neprijateljem izvojevao.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


OSMI DAN
Sveti Ante, mučeniče željom, učini da budemo spremni radije krv svoju proliti za Isusa koji je radi nas umro nego da zanemarimo njegovu božansku nauku. Izmoli nam tu milost za onu vruću težnju koja te dan i noć vukla za mučeničkom smrću.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


DEVETI DAN
O moćni zagovorniče kod Boga, sveti Ante, ti svjetlo i diko grada Padove, zauzmi se za nas, pomozi nam u svakoj bijedi i nevolji. Za to te molimo po onoj velikoj odlici koju ti je Bog udijelio kao nagradu za tvoje zasluge i izvrsne kreposti.
Sad se izmoli: Krunica sv. Ante i Litanije sv. Antuna.


ZAKLJUČNA MOLITVA
Milostivo primi, o Bože moju prošnju i okruni moje smjerno pouzdanje koje stavljam u zasluge Isusove i zagovor svetog Ante; utješi moje ražalošćeno srce i milošću mi svojom pomozi u ovoj nevolji. Pokaži se na meni pravim pomoćnikom i Spasiteljem, kao što te veličaju i slave bezbrojni koje si tako milostivo uslišao i iz njihove ih nevolje oslobodio.
I tebe, veliki prijatelju Božji, sveti Ante, ponovo molimo za tvoje izvanredne milosti kojima si na zemlji svijetlio i kojima si nedokučivo blaženstvo u nebu postigao, te za onu svetu ljubav kojom si pobožno svoje srce često Bogu i Spasitelju predavao, da me svojim zagovorom u mojoj nevolji podupreš svojom moći koju ti je Bog dao, te mi od njega potrebitu milost isprosiš. Amen.


Krunica sv. Ante

1. SMRT

 • Preslavni sv. Ante, među tolikim milostima, koje dijeliš onima, koji te živom vjerom zazivaju, oslobađaš tvoje štovatelje od smrtne pogibelji: molim te, očuvaj moju dušu od svakoga smrtnoga grijeha i izmoli mi da uvijek živim u milosti Božjoj. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo...Slava Ocu....

2. ZABLUDA

 • Lažni proroci šire na sve strane krivi nauk i mnoge neoprezne zavode u bludnju i bezvjerstvo. Moj veliki zaštitniče sv. Ante, ti si bio propovjednik istine, strah i trepet krivovjeraca: oslobodi moju dušu od svake zablude i izmoli mi svjetlo prave vjere. Amen.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

3. NEVOLJE

 • Zle su navike ljute nevolje moje duše. Iako sam nevoljnik u sv. Ispovijedi odriješen, prvom prilikom opet padam u stare grijehe. Sv. Ante, izmoli mi postojanost u dobrim odlukama i milost, da svladam svoje zle navike. Amen

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

4. ĐAVAO

 • Kao ričući lav obilazi đavao i traži da upropasti moju dušu. Sveti Ante, ti si strah i trepet zlih duhova, na tvoje su riječi bježali u ponore paklene, zaštiti moju dušu od svakoga nasrtaja zlih duhova. Amen.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

5. GUBA

 • Moji su grijesi guba, koja mi je zarazila dušu; duševne ljage čine moju dušu mrskom u Božjim očima. Sveti moj pokrovitelju, izmoli mi, da se očistim od svake ljage grijeha. Amen.

Oče...naš ... Zdravo Marijo...Slava Ocu...

6. BOLESNICI

 • Najveće je vremenito dobro zdravlje. Koliko sam ga puta možda narušio svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Ante, izmoli mi trajno zdravlje i duše i tijela. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

7. MORE

 • Na uzburkanu moru ovoga svijeta plovi lađa moje duše, dižu se valovi neurednih strasti, pušu vjetrovi zlih duhova: svi hoće da me potope. Ante sveti, sjajnim svojim svijetlom privedi me u luku vječnoga spasenja. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo...Slava Ocu

8. ROPSTVO

 • Svijet, đavao i moji grijesi sputaše me u lance. Sveti Ante, izmoli mi, da se riješim sviju veriga grijeha i da uživam potpunu slobodu djece Božje. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

9. RAZNE BOLI

 • Navališe na mene duševne i tjelesne boli. Sv. Ante, divni liječniče bolesnih, kojima više ne treba drugoga lijeka, kad im ti pomogneš; nebeskom ljekarijom milosti Božje izliječi dušu i tijelo moje. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo .... Slava Ocu....

10. IZGUBLJENO

 • Slava se tvoja raširila po čitavom svijetu time što pomažeš, da se nalaze izgubljene stvari. I ja sam više puta grijehom izgubio milost Božju, izmoli mi, da je nigda više ne izgubim. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

11. SVI DOBIVAJU

 • Svi, koji se tebi mole, dobivaju; mladi i stari, pravednici i grješnici. Sličiš suncu koje sve obasjava: i meni siromahu pruži pomoć i usliši me, kada te zazovem. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

12. POGIBELJ

 • Na svakom koraku života prijeti mi pogibelj. Sve se urotilo protiv moje duše, da je zauvjek upropasti. Jaki izbavitelju sv. Ante, izbavi moju dušu od svih pogibelji. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

13. SVETAC SVIJETA

 • Sv. Ante, ti nisi svetac jednoga grada ili zemlje, ti si svetac čitavoga svijeta. Sva plemena i narodi tebe štuju i zazivaju: izmoli da se kraijevstvo Božje što više širi na zemlji i da svi ljudi dođu do spoznaje Imena Božjega.

Oče naš... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....


Litanije sv. Antuna

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo Djevica,
Sveti Antune Padovanski,
Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta,
Sveti Antune, gorljivi apostole,
Sveti Antune, urese svoga svetog Reda,
Sveti Antune, diko svetoga Franje,
Sveti Antune, ljubitelju siromaštva,
Sveti Antune, učitelju pokornosti,
Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja,
Sveti Antune, ljiljane djevičanstva,
Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće,
Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti,
Sveti Antune, uzore ćudorednosti,
Sveti Antune, ognju ljubavi,
Sveti Antune, krasoto nebeska,
Sveti Antune, škrinjo zavjetna,
Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja,
Sveti Antune, trubljo evanđeoska,
Sveti Antune, stupe Crkve,
Sveti Antune, učitelju istine,
Sveti Antune, vjesniče milosti,
Sveti Antune, revnitelju duša,
Sveti Antune, utočište zapuštenih,
Sveti Antune, utjeho žalosnih,
Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Antune, iskorjenitelju opačina,
Sveti Antune, uzore kreposti,
Sveti Antune, kladivo krivovjeraca,
Sveti Antune, svjetlo nevjernika,
Sveti Antune, ispitatelju srdaca,
Sveti Antune, mučeniče željom,
Sveti Antune, trepete zlih duhova,
Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari,
Sveti Antune, slavni čudotvorče,
Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta,

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od zasjeda đavolskih,
Od kuge, glada i rata,
Od smrti vječne,
Po zaslugama sv. Antuna,
Po gorućoj ljubavi njegovoj,
Po revnom propovijedanju njegovu,
Po želji njegovoj za mučeništvom,
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći,
Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce primi u ruke svoje,
Na dan sudnji,

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo,
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo,
Da se dostojiš svetoga Antuna za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe molimo,
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Antuna pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo,
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Antuna pomoći nas da đavla, svijet i tijelo uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo,
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Antuna u svojim nevoljama zazivaju, tebe molimo,
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!

 • Moli za nas sveti Antune.
 • Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu.


Molitva sv. Antuna
Gospodine Isuse, pogledaj svoju baštinu, koju si, da ne umre bez traga, želio potvrditi za svoju djecu svojom krvlju, i daj joj da s povjerenjem naviješta Tvoju riječ. Ne zapusti živote svojih siromaha koje si ti spasio i koji nemaju nikakve baštine, osim samog Tebe. Podupri ih Gospodine, moću svoje palice, jer su to Tvoji siromasi. Vodi ih, ne zapusti ih, da ne bi bez Tebe ostavili pravi put, već radije ih vodi sve do konca, da bi, živeći u Tebi, svom uzoru, mogli dospjeti k Tebi svom cilju. Amen.