Pobožnost Presvetom Sakramentu


HIMAN

Riječ svevišnja se pojavi,
Uz desnu Oca ostajuć,
Na poso ruku postavi
I dođe kraju stradajuć.

Dok s družbom onom zavidnom
Smrt spremao mu učenik,
On preda sebe zboru svom
Zaodjev se u jela lik.

U prilici ih dvostrukoj
On tijelom, krvlju ponudi,
Da tijelu, duši čovječjoj
Ko sveta hrana posluži.

Po porodu nam posta drug,
Naš kruh za časnom trpezom,
Na smrti cijena za naš dug
I plaća nam u carstvu svom.

O Hostijo spasonosna,
Što otvaraš nam širom raj,
Sred hrvaja sudbonosna
Ti jačaj nas i očuvaj.

Gospodinu Trojedinom
Nek bude slava vječita,
Koj život vječni puku svom
U rajskom domu neka da. Amen.


KRUNICA

Moli se na Gospinu krunicu: na prva tri malo zrna kao na Gospinoj krunici.

Vjerovanje
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.


Na veliko zrno:
O MOJ ISUSE, OPROSTI NAM NAŠE GRIJEHE, OČUVAJ NAS OD PAKLENOG OGNJA I DOVEDI U RAJ SVE DUŠE OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSRĐE. AMEN.

DESETICE KRUNICE:

1. KOJI JE USTANOVIO PRESVETI OLTARSKI SAKRAMENT IZ LJUBAVI PREMA NAMA.
2. KOJI JE PRISUTAN U PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU KAO PRAVI BOG I PRAVI ČOVJEK
3. KOJI JE U PRESVETOM SAKRAMENTU NAŠA ŽRTVA
4. KOJI JE U PRESVETOM SAKRAMENTU HRANA NAŠIH DUŠA
5. KOJI JE U PRESVETOM SAKRAMENTU NAŠA POPUDBINA

Na kraju krunice 3 puta:
PRESVETA BOGORODICE, PRIKAŽI PRESVETOM TROJSTVU PREDRAGOCJENU KRV ISUSA KRISTA I TAJNE BOLI NJEGOVIH PET RANA U NAKNADU ZA GRIJEHE PROTIV PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU. AMEN.


LITANIJE PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj se!
Sine Otkupitelju svijeta Bože, smiluj se!
Duše Sveti, Bože, smiluj se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj se!

Kruše anđeoski, smiluj se!
Kruše živi koji si s neba sišao,
Kruše koji daješ život svijetu,
Kruše koji krijepiš srce čovjeku,
Pšenico izabranih,
Mano tajanstvena.
Slatkosti duhovna,
Stole prečisti,
Hrano i goste,
Nebeski lijeku,
Darivatelju besmrtnosti,
Spomene čudesa Božjih,
Čudo nad čudima,
Hostijo sveta,
Kaležu blagoslova,
Prinose čisti,
Žrtvo vječna,
Preslatka gozbo,
Otajstvo vjere,
Vezu ljubavi,
Okrepo svetih duša,
Poputbino umirući,
Jamstvo buduće slave,
Sakramente pobožnosti,
Sakramente životvorni,
Sakramente časni
Sakramente presveti,
Bože skriveni,
Riječi tijelom postala,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od nedostojnog primanja Tijela i Krvi tvoje, oslobodi nas, Gospodine!
Od požude tijela.
Od požude očiju,
Od oholosti života,
Od svakoga grijeha,
Radi želje, kojom si pashu s učenicima blagovati želio,
Radi velike poniznosit kojom si učenicima noge prao,
Radi goruće ljubavi kojom si ovaj božanski sakrament naredio,
Radi predragocjene Krvi koju si na križu prolio,

Mi grešnici, tebe molimo usliši nas!
Da se dostojiš u nama goruću želju prema pričesti probuditi,
Da se dostojiš plodove nam ovog životvornog sakramenta udijeliti,
Da se dostojiš na čašćenje ovog sakramenta nas poticati,
Da se dostojiš na času smrti ovom popudbinom nas okrijepiti i zaštititi,
Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Oče naš ...

  • Kruh s neba dao si njima.
  • Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se: Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen.


HIMAN

Hvali, Sion, Spasitelja,
Vođu svog i učitelja
Pjesmama i popijevkom.

Uzdiži ga iznad svega,
Nećeš preveć hvalit njega
Nit kojom pohvalom.

Slava evo velika je:
Živi kruh, što život daje,
Častit nam je ovaj dan.

Kruh, što bi kod svetog stola,
Među dvanaest apostola
Podijeljen je i blagovan.

Pojmo punom jasnom riječi,
Neka milo klikće, ječi
Srdaca nam skladan glas.

Blagdan slavni svetkujemo,
Ustanovu spominjemo
Gozbe, što je dade Spas.

Novog Kralja stol je evo,
na njem evo Janje novo,
starom Vazmu dođe kraj.

Nesta lika toga trena,
Ispred zbilje minu sjena,
Tminu progna sunčan sjaj.

Što nam stvori ono veče,
Krist to isto tvorit reče
Dovijeka na spomen svoj.

Poučeni kako treba,
Pronosimo dare neba,
U žrtvi spasonosnoj.

Nauke nam svete glase:
Kruh u Tijelo pretvara se,
Vino u krv Gospodnju.

Ne shvaćamo, ne gledamo,
Al' po jakoj vjeri znamo
Što van reda biva tu.

U dva lika tu se taje
Silne stvari, kojima je
Tek vanjština razlikom

Tijelo hrana, Krv je piće,
Kristovo je ipak biće
Sve pod svakom prilikom.

Kad ga primaš, nije dio,
Nije kriška, nego cio
Ljudima se predaje.

Jeo jedan, jelo trista,
Svaki prima svega Krista,
Nit'ga jelom nestaje.

Dobar, opak blaguju ga,
Kob je ipak svakom druga:
Život ili smrtni mrak.

Smrt je zlima, dobrim žiće,
Gledaj isto Kruh i Piće,
A plod tako nejednak.

Kad je tajna razlomljena,
Znaj, da čest joj odijeljena
Ko cjelina vrijedi njena,
Jer u svakoj sav je dar.

Nit' se manje što pri tome
Stas il' stanje sakritome,
Prilike se lako lome,
Ne trga se sama stvar.

Anđeoske eto hrane,
Putnici se njome hrane:
To je kruh za odabrane,
Ne daje se svijetu zlom.

Davno mu je spominjanje:
Izakovo žrtvovanje,
Izraelskog Vazma Janje,
Mana, hrana pustinjom.

Dobar Pastir, pravo jelo,
Smiluj nam se, Janje bijelo
Daj nam hranu, svoje Tijelo
Brani, vodi stado cijelo
K strani žića blaženog.

Silni Bože, što nam jesti
Na zemaljskoj daješ cesti:
Daj nam gore s tobom sjesti:
Među svetce ti nas smjesti
U nebu kod stola svog.

Amen. Aleluja.


Isusu, kruhu vječnoga života

Isuse, moj Gospodine u jednostavnosti srca sa živom vjerom klanjam se tebi stvarno prisutnom u sakramentu presvete Euharistije. Ti si Isuse, kruh koji je s neba sišao, kruh koji nas podržava na putu života, Ti si izvor ljubavi koji se zna darovati sve do žrtve samoga sebe, Ti si zalog vječnog života. Gospodine beskrajna je ljubav koja te je nagnala da ostaneš s nama u Presvetom Sakramentu kako bi nam se potpuno darovao.

Isuse udjeli mi milost da svaka moja sakramentalna pričesti bude čin velike ljubavi i vjere. O moj Spasitelju daj da sav izgubljen u tebi naučim umrijeti samome sebi kako bi se potpuno darovao mojoj braći. Gospodine udijeli mi još milost da sjedinjen s tobom živim novim i božanskim životom, kako bih jednoga dana pristigao u Nebo gdje ću te gledati, ne više skrivena u sakramentu nego licem u lice i ljubiti te za svu vječnost. Amen.