SUSRET ČITAČA

U subotu, 22. listopada 2022. u misijskim je prostorijama nakon minosg slavlja održan sastanak lektora koji na svetim misama redovito najvešćuju Božju riječ. Voditelj misije je govorio o lektorskoj službi, a prisutni su potom iznosili svoja iskustva. Raduje odaziv novih lektora. Svi koji žele, a lijepo čitaju, dobro su došli!