ZAHVALNICA

Iako je ova školska i vjeronaučna godina bila opterećena pandemijom koronavirusa – dugo smo naime morali nositi maske ili imati nastavu preko interneta – ipak se u drugoj polovici godine situacija znatno poboljšala, pa smo bez ikakvih ograničenja mogli organizirati vjeronauk i druge susrete. Za sve dobro čime nas je Bog obdario zahvalili smo u nedjelju, 26. lipnja 2022. na svetoj misi u Luzernu na koju se okupilo više stotina vjernika. Djeca i mladi su glazbeno animirali svetu misu, te predmolili Molitvu vjernika. Tjedan dana ranije nakon zadnjeg sata vjeronauka s djecom i roditeljima smo se družili uz kolače, sok i sladoled.