UREĐENJE MISIJSKE DVORANE

Od 5. – 20. listopada 2021. u misijskom su centru poduzeti potrebni radovi na uklanjanju starog i dotrajalog parketa i postavljanju novog. Radove je izvela firma Ivan Peter iz Luzerna, a financirao vlasnik – crkvena općina grada Luzerna. Nakon završetka radova nekoliko je vjernika pomoglo u čišćenju i uređenju dvorane i kapelice. Nadamo se smirivanju pandemije kako bismo uz molitvene programe i vjeronaučnu pouku u dvorani mogli organizirati i druge sadržaje.