Duhovna obnova časnih sestara

Od 14. do 16. listopada 2019. u prostorijama misije održana je duhovna obnova časnih sestara na kojoj su sudjelovale sestre iz misija Luzern, Zug i Zürich, dvije sestre iz albanske misije Luzern, te dvije sestre iz misije Augsburg – Njemačka. Obnovu je vodila s. Vinka Bešlić iz Mostara. Sestre su obišle i svetište Brudera Klausa u Sachselnu i Flüelenu, te samostan šenštatskih pratara na Berg Sionu.