BRAČNI TEČAJ

Od 15. – 17. veljače 2022. u prostorijama Hrvatske katoličke misije Luzern održan je tečaj priprave za sakramentalni brak. Tečaj je pohađalo 47 mladih: Vid Vunić i Mirta Troskot, Ivan Leko i Marijana Matijević, Nikola Štefančić i Žaklin Piliškić, Andrian-Vasile Nisulescu i Anđela Petrović, Ivica Grgić i Ruža Buljan, Michael Vlaović i Stefanie Laura Waser, Marijan-Mario Gadža i Nataša Kovačević, Josip Majdandžić i Daniela Borovičkić, Viktor Barić i Gabrijela Garić, Stipo Dovođa i Matea Barukčić, Ivica Šarić i Sandra Aračić, Marijo Jelančić i Žaklina Milanović, Robin Hrgota i Marija Džijan, Pero Beljan i Ana Kožul, Bernard Miličević i Ivana Čuljak, Daniel Knežević i Žanin Madžarević, Vedran Volić i Andrea Lepan, Patrick Renggli i Martina Rupčić, Deni Budimir i Rozaia Talić, Igor Jukić i Danijela Marjanović, Mateo Matošević i Tea Barić, Roko Jurčević i Manuela Miškulin, Josip Lauc i Doris Visković i Magdalena Meri Martinović.

Prigodna je predavanja imao voditelj misije fra Branko. Tečaj je završio pjesmom koju nam je odsvirala i otpjelava Rozalia Talić. Budući da su ukinute epidemiloške mjere zadnju večer tečaja mladi su ostali u međusobnom druženju uz čašicu razgovora. Nakon dvogodišnje pandemije radujemo se da će naši mladi moći lakše organizirati svoje svadbeno slavlje.