BRAČNI TEČAJ

Pandemija koronavirusa otežala je život na gotovo svim područjima. Velikog traga ostavlja i na životima mladih ljudi, napose onih koji planiraju uploviti u bračnu luku. Najveći broj parova koji se u našoj misiji pripremao prošle godine, morao je svoje slavlje odgoditi za ovu nadajući se boljoj situaciji. Tomu se nadaju i mladi koji su od 9. – 11. ožujka 2021. pohađali tečaj priprave za sakramantalni brak. Želimo im život ispunjen ljubavlju i što skoriju proslavu crkvenog vjenčanja. Ovogodišnji tečaj su pohađali: Igor Grgić i Fabienne Knüsel; Zvonimir Lauc i Matea Kolak; Janko Pačar i Martina Zettel; Ivan Knežević i Adrijana Pešić; Ivan Burnać i Nikolina Vidošević; Marko Dujak i Anamarija Šuman; Tomislav Lauc i Rahela Kraljević, Matijas Volić i Mateja Kafadar; Ivan Kafadar i Ivana Iličević; te Ivan Nevistić i Marina Zelić. Prigodna je predavanja imao voditelj misije fra Branko.