Online vjeronauk


Draga djeco i mladi!

Odlukom saveznih i kantonalnih vlasti do daljnjega nam nije dopušteno u misijskim prostorijama imati vjeronauk.

Zato ćete svakog tjedna imati na ovoj misijskoj stranici pripremljenu lekciju koju ćete sami ili sa svojim roditeljima učiti.

Želimo vam zabavno učenje.