Adventska bdijenja - Prijavnica


HKM Luzern poziva na Adventska bdijenja pred Presvetim u misijskoj kapelici od 19.00 do 22.00 sata.U bdjenju možete sudjelovati onoliko koliko vam vrijeme dopušta. U kapelici će biti pripremljeni molitveni materijali kojima se možete poslužiti.  

Molimo da preko HKM Luzern upište vrijeme u kojem ćete „dežurati“ pred Presvetim.
Datumi kada će biti izloženo Presveto su sljedeći: