Bračni tečaj


Misijski centar, 7. – 9. 2. 2023.

Mladi koji u 2023. godini namjeravaju sklopiti crkveni brak neka se prijave na navedeni tečaj. Prijave preko maila ili u crkvi.