Bračni tečaj


Prigodna predavanja su tri večeri u misijskom centru od 23. – 25. veljače 2021. u 20 sati.

Prijava mailom ili preko prijavnice.