Prijava za svetu misu


Da biste znali kada je moguće sudjelovati na svetoj misi molimo vas da se prijavite putem linka. Kada ste upisali svoje ime i prezime, kliknite ispod na sljedeće prazno polje, tada će vaše ime biti pohranjeno. Nakon toga zatvorite aplikaciju/program. Molimo vas da se ne dodavaju nova polja u tabelu. Hvala!


Nedjelja, 20.09.2020. u 11.30 sati
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-a2d1ee89-07fa-4eee-93ce-d8b2a35e09cb&locale=de

Nedjelja, 20.09.2020. u 12.45 sati
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-5951324a-6a67-487f-a5b0-2542c04e8efd&locale=de

Broj vjernika ograničen!