Europapark


Misija za svu djecu koja nastupaju na Crominu i njihove roditelje organizira izlet u Europapark u subotu, 22. lipnja 2024. Troškove prijevoza snosi Misija, a ulaznice i hranu same obitelji. Prijave najkasnije do 2. lipnja 2024. na: hkm.luzern@bluewin.ch