Raspored sv. misa od 23. do 24. listopada 2021. - Prijava


Da biste znali kada je moguće sudjelovati na svetoj misi molimo vas da se prijavite putem linka:


Subota, 23. listopada 2021. u 19.00 sati - Misijska dvorana - Misa bez certifikata
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-a1f43569-2ec7-4389-b510-3fe8cdea154e&locale=de

Nedjelja, 24. listopada 2021. u 09.00 sati - Sarnen - Misa bez certifikata
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-66279111-00b0-4b8d-9be1-b87604c8a759&locale=de


Nedjelja, 24. listopada 2021. u 11.30 sati - Sv. Karlo - Misa s certifikatom

  • Odrasli na ulazu u crkvi moraju pokazati važeći certifikat.
  • Mladi do 16. godine ne moraju imati certifikat.
  • Prijava nije potrebna.


Nedjelja, 24. listopada 2021. u 12.30 sati - Sv. Karlo - Misa bez certifikata
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-a97185cb-a8e8-491b-9c62-b0090df10b72&locale=de

Nedjelja, 24. listopada 2021. u 13.15 sati - Sv. Karlo - Misa bez certifikata
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-763550c5-e8e1-4480-8ad2-a9da7b4be396&locale=de

Nedjelja, 24. listopada 2021. u 14.00 sati - Sv. Karlo - Misa bez certifikata
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-2f5494f5-7371-42ce-b01c-91d56319edab&locale=de