PRVA PRIČEST

U nedjelju, 5. svibnja 2024. u crkvi sv. Karla u Luzernu svečano smo proslavili Prvu svetu pričest. Razmišljali smo o Isusovim riječima upućenim Zakeju: „Žurno siđi, danas mi je boraviti u tvojoj kući!“ U tom duhu i crkva je bila dekorirana. Slika Isusa i Zakeja, te kućice naših prvopričesnika s njihovim fotografijama, imenom i prezimenom i kućnim brojem. Vrata na kućicama su bila otvorena, a svijetlo upaljeno. Kao vjernička zajednica smo molili da u svome životu Isusu nikada ne zatvore vrata. Uz kućice naših prvopričesnika pred oltarom je bila crkva kao središte našega života, a oko nje zgrade koje su nam važne za našu svagdašnjicu: dječji vrtić i škola, vatrogasna postaja i bolnica, kino, policija, Emmen centar i zrada naše hrvatske katoličke misije. Ovo je poruka da ostajemo živjeti kao jedna vjernička zajednica okrenuti prema Isusu i da ćemo se truditi kako bi svi naši putovi vodili k njemu. Pored oltarom je bio i Zakejev dvorac. Prvopričesnici su u crkvu ušli noseći srca sa svojom slikom i molitvenim zazivom Isusu. Nakon što je ih je voditelj misije prozvao po imenu djecu s svoju spremnost izrazila riječima „Evo me!“ Uz prvopričesnike u misnom su slavlju aktivno sudjelovali i njihovi roditelji. Navjestili su Božju riječ i predmolili molitvu vjernika. Predajući prvopričesnicima svijeću obećali su i nadalje bdijeti nad duhovnom kućom svoje djece. U prinosu darova djeca su prinijela simbole prvopričesničke euharistije: kruh i hostije, vino i vodu, Bibliju i svijeću, srce, kasu i kućicu. Misu je glazbeno animirao misijski zbor mladih - Vis Natanael. Milost prvi put pristupiti k oltaru Gospodnjem imalo je 24 djece: Kiara Perković, Nikolina Jelančić, Lea Ivanković, Ena Kovač, Antea Ćurić, Lena Dujić, Anna di Cola, Mihaela Drmić, Gloria Nevistić, Ana Ćurić, Tamara Perković, Anna Kafadar, Laura Blažević, Olivia Tresch, Nikola Josipović, Mateo Berisha, Damian Jaković, Franjo Stojak, Filip Ivešić, Jeronim Hrvoje Vladović, Mateo Volić, Dario Grmača, Filip Garić i Luka Parić.

Link:
HKM Luzern Slavlje prve Svete Pricesti 2024 (youtube.com)