Prva pričest

U nedjelju, 6. rujna 2020. godine u župnoj crkvi sv. Karla u Luzernu organizirano je prvopričesničko slavlje. Tema je bila „Isus je naše sunce!“ Crkva je za ovu prigodu bila posebno uređena s velikim suncem na oltaru i fotografijama prvopričesnika. Fra Branko je u prigodnoj propovijedi govorio o važnosti kršćanskog odgoja, te o značenju i vrijednosti sunca i svjetla u našem tjelesnom i duhovnom životu, te pozvao prvopričesnike i sve prisutne da biraju Isusa jer je „On naše sunce“. U obredu su aktivno sudjelovali i roditelji prvopričesnika: predvodili su pokajnički čin, preuzeli ulogu lektora, te prvopričesnicima predali svijeće uz obećanje i dalje bdjeti da se svjetlo vjere ne ugasi na njihovom životnom putu. Prvopričesnici su pjesmama i recitacijama zahvalili Bogu za ovaj milosni dan i svojim roditeljima za njihovu brigu i ljubav. Svetu misu je pjevanjem i sviranjem animirao misijski zbor mladih. Nakon zajedničkog fotografiranja slavlje je nastavljeno u domovima naših prvopričesnika. Prije svečanog objeda prvopričesnici su upalili svijeću s euharistijskim motivom i njihovim imenom koju je za ovu prigodu posebno ukrasila s. Ana Marija. Milost prvi put pristupiti k oltaru Gospodnjem imalo je 20 djece: Ivan Ćurić, Noah Kafadar, Dario Garić, David Nađivan, Nikola Mikulić, Matej Jurčević, Gabriel Golub, Filip Kolenda, Ivano Filipović, Benedikt Vladović, Petar Milićević, Vanesa Domić, Lea Jaković, Lara Taraba, Laura Vučić, Dea Dujić, Katarina Bauer, Mia Parić, Emeli Marjanović i Jana Raič. Budući da je zbog epidemijoloških mjera bio ograničen broj onih koji mogu sudjelovati, cijeli je program preko Facebooka prenošen uživo.