Bračni tečaj

Od 19. - 21. veljače 2019. u misijskim je prostorijama održan bračni tečaj. Pohađala su ga 23 para: Edi Perić i Katarina Đondraš, Ivan Piliškić i Jela Filipović, Mihael Stipić i Karmen Babić, Denis Mihaljević i Kristina Kalić, Kristian Tadić i Anna Volić, Ivan Primorac i Lucija Radić, Roman Mištrafović i Antonija Lovrinović, Dario Puškarić i Patricija Andrić, Matej Kafadar i Martina Slišković, Kristijan Lovrenović i Maja Jurišić, Ilija Suvalj i Francika Knežević, Tomislav Ćuk i Jelena Ćorić, Ivan Dovođa i Ana Huzanić. Antun Filipović i Isabelle Barros, Ante Lauc i Marija Pavić, Ante Vunić i Srđana Petrović, Toni Maglica i Antonija Tolić, Goran Morić i Ivana Slebur, Stjepan Blažević i Katarina Kajinić, Ivan Lepan i Karolina Nevistić, Markus Dreixelberger i Nada Petrović, Stefan Ebnöther i Marija Kelava, Ivan Amidžić i Jadranka Pavlović.