Donacija Caritasu

Hrvatska katolička misija Luzern je poslala vrijednu donaciju Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije. Pošiljka je utovarena u petak, 17. siječnja 2020. a sadržavala je 260 stolica, 16 stolova, klavir, te odjeću i igračke. Stolice će biti iskorištene za kapelicu i dvoranu Caritasova doma za starije osobe koji se gradi u općini Kiseljak, a klavir u Caritasovom dječjem vrtiću sv. Obitelji na Stupu – Sarajevo. Ispraćaju pošiljke nazočio je ravnatelj Caritasa dr. don Mirko Šimić i zahvalio na vrijednoj donaciji.