Tijelovska procesija

Na svetkovinu Tijelova, 31. svibnja 2018. u franjevačkoj crkvi u Luzernu organizirana je sveta misa na kojoj su sudjelovali predstavnici različiti naroda. Molili smo i na hrvatskom jeziku. Nakon mise upriličena je veličanstvena tijelovska procesija u kojoj su bili prvopričesnici, ministranti, čuvari Kristova groba, limena glazba, pripadnici švicarske garde i drugih udruga. Procesija je završila pred crkvom sv. Leodegara gdje je podijeljen blagoslov s Presvetim. Nakon toga slavili smo misu u crkvi sv. Karla.