Izlet u Europapark

Za ministrante, članove dječjeg, zbora mladih, prvopričesnike, te njihove roditelje organiziran je u subotu, 30. lipnja 2018. izlet u Europapark. Odjeveni u hrvatske nacionalne dresove s pjesmom i dobrim raspoloženjem krenuli smo u jutarnjim satima od crkve sv. Ante na Tribschenu. Putovali smo u tri autobusa - ukupno 120 putnika. Nakon cjelodnevnog boravka, umorni ali puni dojmova u večernjim smo se satima sretno vratili svojim domovima.