BRAČNI TEČAJ

Od 7. – 9. veljače 2023. u misijskim je prostorijama održan Tečaj priprave za sakramentalni brak. Pohađalo ga je 40 mladih: Kristijan Božić i Andrea Jurčević, Tomislav Kafadar i Matea Petrović, Alen Peić i Katarina Solomun, Marin Miletić i Ana Zelenika, Can Köse i Marina Jurčević, Antun Pejić i Laura Galić, Josip Nevistić i Anita Grgić, Ivan Maroš i Lidija Kafadar, Tomislav Petrović i Kristina Harambašić, Anđelko Janjić i Matea Ivanković, Randy Ebnöter i Maja Maglica, Andre Nevistić i Iva Ivančić, Matijas Lovrić i Marija Topić, Luka Soldo i Monika Nevistić, Ivan Klaić i Ivana Čulo, Josip Turbić i Marina Čović, Ante Čulo i Nikolina Stojak, Matej Jozipović i Katarina Mijatović, Pero Barukčić i Stana Barišić, te Marko Žuljević i Mirijam Bilić. Prigodna je predavanja imao voditelj misije fra Branko. Nakon predavanja slijedila su pitanja sudionika i zanimljiva rasprava. Tečaj je završio prigodnim aperom i druženjem.