Raspored sv. misa od 24. do 27. lipnja 2021. - Prijava


Da biste znali kada je moguće sudjelovati na svetoj misi molimo vas da se prijavite putem linka:


Sveti Ivan, 24. lipnja 2021. u 19.00 sati - Misijska dvorana
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-3074d394-72d4-4566-9dd1-1af92c12fa3c&locale=de


Subota,26. lipnja 2021. u 18.30 sati - Sv. Karlo
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-66c15d1b-f5f1-4116-8a13-fa96de9cc9a4&locale=de


Nedjelja, 27. lipnja 2021. u 09.00 sati – Sarnen
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-f4ad4032-e061-4135-9bae-396105435ab5&locale=de

Nedjelja, 27. lipnja 2021. u 11.30 sati – Sv. Karlo
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-327c3b34-3299-4103-a586-b63173fadddb&locale=de

Nedjelja, 27. lipnja 2021. u 12.30 sati – Sv. Karlo
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-f3a44f85-fcc0-413a-9d1f-d200290db8e1&locale=de

Nedjelja, 27. lipnja 2021. u 13.15 sati – Sv. Karlo
Misa rezervirana za pričesnike, krizmanike i njihove obitelji.


Izravan prijenos svete mise iz crkve sv. Karla u nedjelju, 27.06.2021. u 13.15 sati – www.facebook.com/HKMLuzern/